skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 

Märts 2019

Parlament avaldas täna uue riiklikel arvamusküsitlustel põhineva prognoosi Euroopa Parlamendi järgmise võimaliku koosseisu kohta.
Kolmapäeval kiitis parlament heaks uued eeskirjad, millega keelatakse ühekordselt kasutatavad plastesemed nagu taldrikud, söögiriistad, kõrred ja vatitikud.
Saadikud kiitsid kolmapäeval heaks sõiduautode ja kaubikute kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise plaanid aastaks 2030.
Tänu uutele autoriõiguse normidele saavad loovisikud ja ajakirjanikud õiguse hõlpsamalt läbi rääkida suurte veebiplatvormidega.
Rahapesu.
Teisipäeval võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni ettepanekutega maksueeskirjade reformimiseks ja võitluseks finantskuritegudega.
Teisipäeval kiitis Parlament heaks uued eeskirjad, millega muudetakse üle-euroopaline elektriturg puhtamaks, konkurentsivõimelisemaks ning võimaldatakse paremini toime tulla riskidega.
Päevakorras: Digiajastu autoriõiguse eeskirjade lõpphääletus, parlament hääletab ühekordselt kasutatavate plastesemete keelustamist, parlament hääletab sõidukite CO2 heite vähendamise sihtmäärasid, parlament hääletab ettepanekut lõpetada kellakeeramine kevadel ja sügisel
Balti Kurtide Noorte Festival
Karl Suure Euroopa noorteauhinna 2019 rahvusliku vooru võitja on Baltic Deaf Youth Festival (Balti Kurtide Noorte Festival), mille korraldajateks olid noored Eesti Kurtide Noorte Organisatsioonist.
Euroopa Parlamendi büroo koostöös Euroopa Komisjoni esindusega kuulutab välja Euroscola konkursi gümnaasiumi- ja kutseõppeasutuste õpilastele Euroopa päeva korraldamiseks enda koolis. Konkursi võitjatel avaneb võimalus sõita 2019. aasta teises pooles Strasbourgi, Prantsusmaale ning osaleda Euroscola päeval.
Venemaa väärinfokampaaniad on Euroopas peamine väärinfo allikas, hoiatavad  parlamendliikmed kolmapäeval vastu võetud resolutsioonis.
Parlament toetas kolmapäeval toimunud hääletusel meetmeid, mille eesmärk on vähendada häireid, mis kokkuleppeta Brexit põhjustaks lennundus-, maanteetranspordi ja kalandussektoris, sotsiaalkindlustuse valdkonnas ja Erasmus programmi läbiviimisel.
Parlament võttis teisipäeval vastu ettepaneku ELi toodete ja teenuste küberturvalisuse sertifitseerimissüsteemi loomiseks ja avaldas muret Hiina infotehnoloogia ohu pärast ELis.
EP Strasbourg (17/06/2010).
EL peab olema valmis kehtestama täiendavaid sanktsioone kui Venemaa jätkab rahvusvahelise õiguse rikkumist, ütlevad saadikud teisipäeval vastu võetud resolutsioonis.
Päevakorras: Arutelu Euroopa tuleviku teemal Slovakkia peaministri Peter Pellegriniga, parlamendiliikmed arutavad 21.-22. märtsi Euroopa Ülemkogu kohtumise teemasid, parlamendiliikmed hääletavad meetmeid kokkuleppeta Brexiti mõju vähendamiseks, võitlus kliimamuutustega: ELi tegevuskava aastani 2050, küberjulgeolek: meetmed Hiinast tuleneva infotehnoloogia ohu leevendamiseks, võitlus vaenuliku propagandaga enne 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimisi