skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
12/03/2019

Venemaad ei saa enam pidada strateegiliseks partneriks, ütlevad parlamendiliikmed

EP Strasbourg
EP Strasbourg

EL peab olema valmis kehtestama täiendavaid sanktsioone kui Venemaa jätkab rahvusvahelise õiguse rikkumist, ütlevad saadikud teisipäeval vastu võetud resolutsioonis.

  • EL peab olema valmis kehtestama täiendavaid sanktsioone
  • Venemaa peab taastama Ukraina territoriaalse terviklikkuse
  • Üleilmsete probleemide lahendamiseks tuleb teha valikulist koostööd Venemaaga

Alates 2015. aastast on esile kerkinud uued ELi ja Venemaa vahelised pingeallikad, nagu Venemaa interventsioon Süürias, sekkumine Liibüas ning Kesk-Aafrika Vabariigis ja agressiivne tegevus Ukrainas, märgivad saadikud häältega 402 poolt, 163 vastu ja 89 erapooletut vastu võetud resolutsioonis ELi ja Venemaa suhete kohta.

 

Parlamendiliikmed viitavad samuti ELi vastaste erakondade ja paremäärmuslike liikumiste toetusele Venemaa poolt, Venemaa sekkumisele eesmärgiga mõjutada valimisi ning inimõiguste rikkumisele Venemaal.

 

EL peab olema valmis kehtestama täiendavaid sanktsioone, sealhulgas konkreetsete isikute suhtes, rõhutavad parlamendiliikmed. Sanktsioone tuleks kohaldada proportsionaalselt Venemaalt pärinevate ohtudega.

 

Globaalsete probleemide lahendamine

 

Partnerlus- ja koostööleping Venemaaga tuleks uuesti läbi vaadata ja koostööd tuleks teha vaid valdkondades kus on olemas ühishuvid. Üleilmsed probleemid nagu kliimamuutused, energiajulgeolek, digiteerimine ja terrorism nõuavad valikulist koostööd Venemaaga, ütlevad parlamendiliikmed.

 

Tihedam koostöö on võimalik vaid juhul, kui Venemaa täidab täies ulatuses Minski kokkulepped ja hakkab järgima rahvusvahelist õigust, lisavad nad.

 

Desinformatsioonikampaaniatele reageerimise tõhustamine

 

Parlamendiliikmed mõistavad hukka Venemaa desinformatsioonikampaaniad ja küberrünnakud, mille eesmärk on suurendada pingeid ELis ja selle liikmesriikides ja paluvad oluliselt suurendada ELi rahastust ja inimressursse idanaabruse strateegilise kommunikatsiooni töörühmale.

 

Õhuruumi rikkumised ja Nord Stream 2

 

Parlamendiliikmed mõistavad sügavalt hukka ELi liikmesriikide õhuruumi rikkumised Venemaa poolt ja avaldavad muret, et Nord Stream 2 projekt võib suurendada ELi sõltuvust Venemaa gaasivarudest.

 

Parlamendiliikmed mõistavad samuti hukka rahapesuga seotud tegevuse, ebaseadusliku finantstegevuse ja muud Venemaa poolt kasutatavad majandussõja vahendid. ELi liikmesriike kutsutakse üles lõpetama nn kuldviisa/kuldpassi programme. 

Raportöör Sandra Kalniete (EPP, LV): “Kena ja diplomaatilise keelekasutuse aeg on läbi. Kahjuks ei ole kohta, aega ega ruumi uute algatuste jaoks koostöös Venemaaga. Kuni Venemaa jätkab osa Ukraina okupeerimist ja Euroopa riikide ründamist, on igasuguseks koostööks väga vähe ruumi."

 

Vastuvõetud tekst (12.03.2019)

Videosalvestis arutelust (11.03.2019)

Intervjuu raportööriga

Menetlusdokumendid

Tasuta foto-, video- ja audiomaterjal

 

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu