skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
13/03/2019

Parlament võttis vastu meetmed kokkuleppeta Brexiti negatiivse mõju vähendamiseks

Parlament toetas kolmapäeval toimunud hääletusel meetmeid, mille eesmärk on vähendada häireid, mis kokkuleppeta Brexit põhjustaks lennundus-, maanteetranspordi ja kalandussektoris, sotsiaalkindlustuse valdkonnas ja Erasmus programmi läbiviimisel.

Euroopa Parlamendi ja ELi Nõukogu ettepanekul esitas Euroopa Komisjon seadusandlikud ettepanekud eesmärgiga leevendada negatiivseid tagajärgi kodanikele  Ühendkuningriigi  EList kokkuleppeta lahkumise korral.

Parlamendi poolt heaks kiidetud meetmete eesmärk on tagada, et Erasmus programmi raames Ühendkuningriigis viibivad ELi tudengid ja ELis viibivad Ühendkuningriigi tudengid saaksid õppetöö lõpule viia, et rahastusprogrammid piiriülese koostöö ja kogukondade vaheliste suhete edendamiseks Iirimaal ja Põhja-Iirimaal saaksid jätkuda, etlennud ja maanteetranspordi teenused ELi ja Ühendkuningriigi vahel ei seiskuks ning et ELi ja Ühendkuningriigi kalalaevad saaksid ajutiselt ELi ja Ühendkuningriigi vetes edasi viibida. .

Meetmed ei dubleeri ELi liikmelisusest tulenevaid eeliseid. Meetmed on ajutised ja osa neist võetakse vastu ühepoolselt, eeldusel, et ka Ühendkuningriik võtab vastu sarnased meetmed.

 

Lisainfo:

Vastuvõetud tekstid (13.03.2019)

Pressiteade: Kahepoolsete rahuprogrammide jätkumine kokkuleppeta Brexiti puhul (ingl.k.)

Pressiteade: Tudengid saavad ERASMUS õpingud lõpule ka viia kokkuleppeta Brexiti puhul (ingl.k.)

Pressiteade: Parlament toetas ettepanekuid transpordiühenduste tagamiseks kokkuleppeta Brexiti puhul (ingl.k.)

Pressiteade: Parlament hääletas lihtsustatud kalapüügilubade menetlustkokkuleppeta Brexiti puhul (ingl.k,)

EK pressiteade: Brexit: Euroopa Komisjon rakendab mõningates sektorites kokkuleppeta Brexiti puhuks kavandatud erandolukorra tegevuskava (19.12.2018)

 

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu