skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
28/03/2019

Parlament toetab uusi sõiduautode ja kaubikute CO2 heitkoguste piiranguid

Saadikud kiitsid kolmapäeval heaks sõiduautode ja kaubikute kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise plaanid aastaks 2030.

  • Uute autode CO2 heitkoguse vähendamise sihtmäär on 37,5 protsenti aastaks 2030
  • Meetmed madala süsinikuga majanduse ülemineku sotsiaalse mõju leevendamiseks
  • Mõõtma peab ka olelusringi heitkoguseid

ELi Nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahel uute eeskirjade kohta saavutatud kokkuleppe kohaselt sätestatakse sõiduautode kasvuhoonegaaside heite vähendamise eesmärgiks 37,5 protsenti aastaks 2030. Euroopa Komisjoni kavandatud eesmärk oli vähendamine 30 protsendi võrra. Väikeste tarbesõidukite CO2 heite vähendamise sihtmääraks sätestatakse 31 protsenti.

Madala süsinikuga majandusele üleminek

Tootjad, kelle keskmised heitkogused ületavad piirmäära, peavad maksma ülemäärase heite maksu. Aastaks 2023 peab Euroopa Komisjon andma hinnangu, kas sellisest maksust laekuv summa tuleks eraldada üleminekuks heiteta transpordile ning autotranspordisektori töötajate oskuste arendamiseks.

Olelusringi hindamine

Uute eeskirjade kohaselt tuleb autode heitkoguste kogu olelusringi hinnata ELi tasandil. Komisjon peab hindama ka seda, kas on vajadus ühise hindamismetoodika järele hiljemalt aastaks 2023 ning vajadusel esitama vastavad seadusandlikud ettepanekud.

Transport on ainus sektor, mis pole toimunud kasvuhoonegaaside heitkoguste märkimisväärset langust alates 1990. aastast. Euroopa Keskkonnaagentuuri andmed näitavad, et transpordisektoris tekitab kõige rohkem kasvuhoonegaase maanteetransport (72,9% aastal 2016).

 

Lisateave:

Raportöör Miriam Dalli (S&D, MT)

 

EPRS briifing: Uute autode ja kaubikute co2-standardid 

 

Uuring: 2020. aasta järgsed CO2-heite eesmärgid autodele ja kaubikutele 

 

Tasuta foto-, video- ja helimaterjal

 

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu