skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
13/11/2019

Euroopa Parlamendi täiskogu uudiskiri, 13.-14. november, Brüssel

Päevakorras: Wolfgang Schäuble sõnavõtt Berliini müüri langemise 30. aastapäeva puhul, parlamendiliikmed arutavad kolmapäeva pärastlõunal kuidas parandada ajakirjanike kaitset, arutelu Türgi puurimistegevuse üle Vahemere idaosas, pagulaste olukord Kreeka saartel, lapse õiguste konventsiooni tähistamine, Euroopa Parlamendi liikmed on vastu seksuaalkasvatuse kriminaliseerimisele Poolas

Wolfgang Schäuble sõnavõtt Berliini müüri langemise 30. aastapäeva puhul

Euroopa Parlamendi president David Sassoli ja Saksamaa Liidupäeva president Wolfgang Schäuble võtavad täiskogu ees sõna, et mälestada Berliini müüri langemist 1989. aastal.

Täiskogu istungjärk algab kolmapäeval Euroopa Parlamendi presidendi David Sassoli avaldusega, millele järgneb Saksamaa parlamendi presidendi Wolfgang Schäuble kõne Berliini müüri langemise mälestamiseks 9. novembril 1989. Müür lõikas Lääne-Berliini 28 aastaks ära ümbritsevast Ida-Saksamaast, sealhulgas Ida-Berliinist.

Schäuble sõnavõtule järgnevad EP fraktsioonijuhtide avaldused.

Enne kõnesid esitab muusikalise ettekande Liav Kerbel Musica Mundi koolist  ja näidatakse  Berliini müüri langemise ajaloolisi  salvestisi.

Lugege Euroopa Parlamendi presidendi Sassoli hiljutist avaldust Berliini müüri langemise kohta.

 

arutelu: kolmapäeval, 13. novembril

Viited:

SASSOLI: Berliini müüri langemine on muutnud meid paremaks ja tugevamaks

Taustteave: „Euroopa Parlament ja Saksamaa taasühinemine“

Tasuta fotod, videod ja audiomaterjalid

 

 

Kuidas võidelda ajakirjanike vastu suunatud vägivallaga

 

Parlamendiliikmed arutavad kolmapäeva pärastlõunal kuidas parandada ajakirjanike kaitset. 

ÜRO andmetel on viimase 12  aasta jooksul tapetud rohkem  kui 1 000 ajakirjanikku uudistest teatamise ja üldsuse teavitamise tõttu. ÜRO Peaassamblee nimetas  2013. aastal2. novembri  rahvusvaheliseks  ajakirjanike vastu suunatud kuritegude eest karistamatuse lõpetamise päevaks.

Kolmapäeval toimuval arutelul tehakse eeldatavasti kokkuvõte sellest, mida on seni tehtud karistamatuse vastu võitlemiseks kogu maailmas. Lisaks arutatakse, milliseid täiendavaid meetmeid tuleks rakendada ajakirjanike vastu suunatud vägivaldsete rünnakute ärahoidmiseks.

arutelu: kolmapäev, 13. november

 

Viited:

Tasuta fotod, videod ja audiomaterjalid

 

Arutelu Türgi puurimistegevuse üle Vahemere idaosas

 

Parlamendiliikmed arutavad Küprose majandusvööndi maavarade kasutamise viimaseid arenguid kolmapäeva pärastlõunal.

Vahemere idaosa riikides suurenevad pinged seoses Türgi puurimistegevusega Vahemerel Küprose majandusvööndis.

Küprose Vabariigi ametiasutused on juba andnud selliseks uurimistegevuseks õigused Itaalia ja Prantsusmaa ettevõtetele, kuid Türgi seab kahtluse alla Küprose õigused ja puurimistegevuse selles piirkonnas, väites, et need toimuvad tema mandrilaval. Türgi ei tunnusta ÜRO mereõiguse konventsiooni, millega nähakse Küprosele ette tema õigused oma majandusvööndis.

 

arutelu: kolmapäeval, 13. novembril

 
Viited:

ÜRO merekonventsioon

Tasuta fotod, videod ja audiomaterjalid

 

Pagulaste olukord Kreeka saartel

 

Parlamendiliikmed arutavad neljapäeval ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni esindajatega olukorda, millega seisavad vastu talve silmitsi pagulased Kreeka saartel ja Bosnias.

ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti andmetel on Egeuse mere saartel endiselt ligi 30 000 pagulast. Hoolimata märkimisväärselt väiksemast saabujate arvust ja Kreeka ametiasutuste jõupingutustest leevendada survet esmase vastuvõtu keskustele, on sellised laagrid nagu Morias (Lesbosel) püsivalt ülerahvastatud.

Paljud parlamendiliikmed kardavad, et juba niigi rasked tingimused pagulaslaagrites halvenevad veelgi, kui ilm külmeneb. 

 

arutelu: neljapäeval, 14.novembril

 

 Viited:

Tasuta fotod, videod ja audiomaterjalid

 

Lapse õiguste konventsiooni tähistamine

 

Enne ÜRO lapse õiguste konventsiooni 30. aastapäeva arutavad parlamendiliikmed uusi väljakutseid, millega lapsed ja noored täna silmitsi seisavad.

Kolmapäeva pärastlõunal toimuval arutelul võetakse eeldatavasti arvesse ka viimase 30 aasta  jooksul tehtud edusamme laste õiguste edendamisel kogu maailmas. Vastavateemaline resolutsioon pannakse hääletusele novembri lõpus Strasbourgis toimuval täiskogu istungil.

 

Euroopa Parlamendi kõrgetasemeline konverents 20. novembril

Euroopa Parlament korraldab 20. novembril aastapäeva tähistamiseks ka kõrgetasemelise konverentsi. Konverentsi programmi leiab siit.

Kui soovite konverentsil osaleda, peate end registreerima. Täiskasvanud saavad registreeruda siin ja alaealised saavad registreeruda selle lingi kaudu.

 

arutelu: kolmapäev, 13. november

hääletus: novembri II osaistungjärk


Viited:

Tasuta fotod, videod ja audiomaterjalid

 

Euroopa Parlamendi liikmed on vastu seksuaalkasvatuse kriminaliseerimisele Poolas

 

Neljapäeval hääletusele pandavas resolutsiooni projektis väljendavad parlamendiliikmed sügavat muret seaduse pärast, millega võidakse seksuaalharidust pakkuvad õpetajad vangistada.

Uus algatus Poola pedofiiliavastase seaduse muutmiseks ähvardab kuni kolme aasta pikkuse vangistusega neid, kes tegelevad alaealiste seksuaalkasvatusega.

Parlamendiliikmed mõistavad hukka arengud Poolas, millega antakse valeteavet, häbimärgistatakse ja keelustatakse seksuaalharidus, ning kutsuvad Poola parlamenti üles hoiduma seaduseelnõu vastuvõtmisest.

 

Oktoobri täiskogu istungil toimunud selle teemalist arutelu saab vaadata siit.

 

arutelu: esmaspäeval, 21. oktoobril

hääletus: neljapäeval, 14. novembril

 

 Viited:

Resolutsioonide eelnõud seksuaalhariduse kriminaliseerimise kohta Poolas

Menetlustoimik

Tasuta fotod, videod ja audiomaterjalid

 

Muud päevakorrapunktid

 

          *Euroopa Parlamendi liikmed arutavad viimaseid arenguid Boliivias, arutelu kolmapäeval

          *400 endise Belgia Carrefour’i töötaja abistamine globaliseerumisega kohanemise fondi abil, hääletus neljapäeval

          *Parlamendiliikmed on vastu kavale anda luba viiele herbitsiidiresistentsele GMOlehääletus neljapäeval

          *Ebola viiruse taaspuhkemine Ida-Aafrikas, arutelu kolmapäeval