skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
28/11/2019

Euroopa Parlamendi liikmed kutsuvad Venemaad üles lõpetama Leedu kohtunike vastu suunatud ebaseaduslikud kohtumenetlused

Venemaa peaks lõpetama poliitiliselt motiveeritud kohtumenetlused Leedu kohtunike suhtes. Liikmesriigid ja Interpol peaksid eirama Venemaa vahistamismääruse taotlusi. •
Venemaa suhtes on vaja on suuremat koostööd ja järjepidevust kogu ELis

(C) European Union 2011 PE-EP
Euroopa Parlament märgib, et Venemaa peaks lõpetama Leedu kohtunike ebaseaduslikud kriminaalmenetlused ja ELi riigid peaksid keelduma igasugusest õigusabist.

Venemaa peab lõpetama poliitiliselt motiveeritud süüdistuse esitamise Leedu kohtunikele ja prokuröridele, kes mõistsid 13. jaanuaril 1991 Vilniuses toimunud sündmustega seoses Leedu vastu suunatud sõjakuritegudes süüdi 67 Venemaa, Valgevene ja Ukraina kodanikku, ütlevad parlamendiliikmed neljapäeval häältega 493 poolt- ja 43 vastu ning 86 erapooletut, vastu võetud resolutsioonis.

Venemaa tegevus on „vastuvõetamatu välismõju“, „poliitiliselt motiveeritud" ja õigusalaste põhiväärtuste rikkumine, öeldakse resolutsioonis.

Parlamendiliikmed paluvad kõigil liikmesriikidel mitte edastada Venemaale isikuandmeid, mida saaks kasutada Leedu kohtunike vastu algatatud kriminaalmenetluses ning lükata tagasi Venemaa taotlused seonduva õigusabi saamiseks. ELi riigid ja Interpol peaksid samuti eirama süüdistatavate suhtes välja antavaid rahvusvahelisi vahistamismäärusi.

Samuti nõutakse, et ELi liikmesriigid oleksid oma Venemaa-poliitikas järjekindlamad.

Taust

Pärast Leedu Nõukogude Liidust sõltumatuse väljakuulutamist tapeti 13. jaanuaril 1991 neliteist rahumeelset tsiviilisikut ja peaaegu 800 sai haavata Nõukogude Liidu vägede poolt Vilniuse teletorni vastu suunatud agressiooni käigus.

Leedu kohus tegi 2019. aasta märtsis otsuse selle Leedu vastu suunatud agressiooniakti kohta, mõistes sõjakuritegudes süüdi 67 inimest, sealhulgas tollase Nõukogude Liidu kaitseministri ja KGB juhi.

Venemaa ei vastanud Leedu kohtusüsteemi koostöötaotlusele. Seetõttu mõisteti enamiku süüdistatavate üle kohut tagaselja. Venemaa reageeris 2018. aastal, algatades kriminaalasja Leedu kohtunike, prokuröride ja uurijate vastu, kes olid seotud 13. jaanuaril 1991 Vilniuses toimunud traagiliste sündmuste uurimisega.

Lisateave
 
Vastuvõetud tekst (28.11.2019)
Menetlustoimik
Vaadake arutelu videosalvestist (25.11.2019)
Videosalvestis arutelust EP kodanikuvabaduste komisjonis: Venemaa Föderatsiooni hiljutised meetmed Leedu kohtunike vastu
Tasuta fotod, videod ja audiomaterjalid
 
Agnese KRIVADE
(+32) 470 89 01 46
agnese.krivade@europarl.europa.eu
 
Jaan SOONE
(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+33) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
jaan.soone@europarl.europa.eu