skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
21/10/2019
 .

Täiskogu uudiskiri, 21.-24. oktoober 2019

Euroopa ParlamentEuroopa Parlamendi istungisaal Strasbourgis
Euroopa Parlament
 .

Päevakorras: Euroopa Komisjoni ametiaja hindamine, ELi riigi- ja valitsusjuhtide 17. - 18. oktoobri tippkohtumise tulemuste arutelu, Euroopa Liidu 2020. aasta investeeringute arutelu, arutelu ja hääletus Türgi sõjalise operatsiooni üle Kirde-Süürias, Albaania ja Põhja-Makedoonia Euroopa Liiduga ühinemise väljavaadete arutelu


Euroopa Komisjoni ametiaja hindamine
Teisipäeva hommikul teevad parlamendiliikmed kokkuvõtteid Junckeri komisjoni ametiajast.

 
Parlamendiliikmed arutavad oktoobris ELi tippkohtumise tulemusi
Teisipäeva hommikul teevad parlamendiliikmed kokkuvõtteid ELi riigi- ja valitsusjuhtide 17. - 18. oktoobri kohtumise tulemustest.

 
ELi 2020. aasta investeeringute eelarve: sild tuleviku Euroopasse
Parlament võtab järgmise aasta ELi eelarve kohta vastu oma seisukoha, keskendudes kliimamuutustele, noorte tööpuudusele, Erasmuse programmile, rändele ja välispoliitikale.

 
Arutelu ja hääletus Türgi sõjalise operatsiooni üle Kirde-Süürias
Parlamendiliikmed arutavad Türgi sõjalist operatsiooni Kirde-Süürias ja selle tagajärgi kolmapäeva hommikul. Resolutsioon pannakse hääletusele neljapäeval toimuval hääletusel.

Euroopa Parlament arutab Albaania ja Põhja-Makedoonia ELiga ühinemise väljavaateid
Kolmapäeva pärastlõunal kordavad Euroopa Parlamendi liikmed oma toetust ühinemiskõneluste alustamisele kahe Lääne-Balkani riigiga.

 
Muud päevakorrapunktid:

 
- Varjupaigataotlejate merel päästmine, arutelu kolmapäeval, resolutsiooni hääletus neljapäeval
- Thomas Cook: kuidas aidata turiste ja ettevõtjaid, arutelu esmaspäeval, hääletus neljapäeval
- Euroopa Parlamendi liikmed arutlevad vägivaldse parempoolse äärmuslusega seotud ohtude üle, esmaspäeval
- Arutelu kliima ja ökoloogilise hädaolukorra üle, kolmapäeval
- ELi raha kasutamine 2018. aastal, kolmapäeval
- Mesilaste kaitse pestitsiidide eest, hääletus neljapäeval
- Inimõiguste ja demokraatia alased resolutsioonid, arutelu ja hääletus neljapäeval
- Diskrimineerimisvastase direktiivi rakendamine, arutelu teisipäeval
- Olukord Iraagis, arutelu kolmapäeval
- ÜRO deklaratsioon üldise tervisekindlustuse kohta, arutelu kolmapäeval
- Euroopa Pangandusjärelevalve tegevdirektori Farkase nimetamine AFME tegevjuhiks, arutelu neljapäeval


......................................................................................................................................................................................................................................................
 
 Lisateave

Päevakorra projekt

Täiskogu ülekanne reaalajas

Pressikonverentsid ja muud üritused

Euroopa Parlamendi audiovisuaalmaterjalide veebileht

EP Newshub