skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
10/10/2019

Parlament kutsub üles tõhustama võitlust valeuudiste ja välisriikide valimistesse sekkumisega

Välisriikide valimistesse sekkumine ohustab Euroopa demokraatlikke ühiskondi ja toob kasu ELi-vastastele, paremäärmuslikele ja populistlikele jõududele, hoiatavad Euroopa Parlamendi liikmed.

Välissekkumine, nagu sotsiaalmeedia kampaaniad, küberrünnakud või rahaline toetus parteidele riiklikel ja Euroopa Parlamendi valimistel on süstemaatiline ja kasulik ELi vastastele, äärmuslikele ja populistlikele kandidaatidele, ütlevad parlamendiliikmed neljapäeval häältega 469 poolt, 143 vastu ja 47 erapooletut vastu võetud resolutsioonis.

Kuigi välismaised annetused on poliitilistele parteidele või kandidaatidele ELi riikides osaliselt või täielikult keelatud, leitakse võimalusi neist keeldudest kõrvale hoida, nendivad parlamendiliikmed. Nad viitavad Front Nationaliga seotud juhtumile ja ajalehtedes Austria Vabaduspartei, Itaalia erakonna Lega ja kampaania leave.eu vastu esitatud süüdistustele.

Venemaa propaganda järsk kasv

Parlamendiliikmed on mures Venemaa propaganda ohtlikkuse pärast. Resolutsioonis nenditakse, et tegemist on peamise väärinfo allikaga Euroopas, mille registreeritud ja dokumenteeritud väärinfo juhtumite arv on alates jaanuarist 2019 kahekordistunud (998 juhtumit).

Nad mõistavad hukka Euroopa-väliste riikide tegevuse, mis püüab õõnestada Lääne-Balkani ja idapartnerluse riikide suveräänsust.

Uued õigusaktid hübriidohtude kõrvaldamiseks

ELi idanaabruse strateegilise kommunikatsiooni rakkerühm peab muutuma alaliseks struktuuriks ja selle rahalisi vahendeid tuleb suurendada, ütlevad parlamendiliikmed. Interneti- ja sotsiaalmeedia ettevõtted peaksid tegema koostööd, et võidelda väärinfo vastu, kahjustamata seejuures väljendusvabadust.

Hübriidohtudega võitlemiseks vajab EL uut õiguslikku raamistikku. lisavad parlamendiliikmed

 

Taustteave

2015.aastal loodi Euroopa välisteenistuse juurde East StratComi rakkerühm, et võidelda väärinfo vastu ja tutvustada ELi poliitikat. Enne Euroopa Parlamendi valimisi allkirjastasid Facebook, Google, Twitter, Mozilla (oktoober 2018) ja Microsoft (2019. aastal) väärinfo vastase võitluse standardeid käsitleva tegevusjuhendi. Detsembris 2018 avaldas Euroopa Komisjon tegevuskava väärinfo vastu.

Enne 2020 aasta lõppu toimub ELi liikmesriikides üle 50 erineva tasandi valimise.

Lisateave:

Videosalvestis arutelust (17.09.2019)

Menetlusdokumendid

Komisjoni teatis: Aruanne väärinfo vastase tegevuskava rakendamise kohta, 14.06.2019

Komisjoni teatis: Väärinfo vastane tegevuskava, 5.12.2018

Pressiteade: EL valmistub võitlema vaenuliku propaganda vastu 13.03.2019

Intervjuu raportööriga Anna Fotygaga

Multimeediakeskus: tasuta fotod, video- ja helimaterjal

EPRS taustteave: Automaatne võitlus väärinfo vastu

EPRS taustteave: Polariseerumine ning tehnoloogia kasutamine poliitilistes kampaaniates ja teabevahetuses

 

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu