skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
10/10/2019

ELi investeerimiskavaga viivitamine tooks kahju kodanikele ja ettevõtetele

On selge oht, et ELi pikaajalise eelarve läbirääkimisi ELi Nõukoguga ei ole võimalik õigeaegselt lõpuni viia, hoiatavad parlamendiliikmed neljapäeval vastu võetud resolutsioonis.

On selge oht, et ELi pikaajalise eelarve läbirääkimisi ELi Nõukoguga ei ole võimalik õigeaegselt lõpuni viia, hoiatavad parlamendiliikmed neljapäeval vastu võetud resolutsioonis.

Häältega 426 poolt, 163 vastu, 67 erapooletut, vastu võetud resolutsioonis:

korratakse eelmise Euroopa Parlamendi seisukohti järgmise mitmeaastase finantsraamistiku osas, mis võeti vastu 2018. aasta novembris;

kohandatakse Euroopa Parlamendi seisukohta, et suurendada kliimakaitset, rõhutades vajadust kiire edasimineku järele poliitiliste ja finantsalaste jõupingutuste vallas Pariisi kokkuleppe eesmärkide saavutamiseks ;

palutakse Euroopa Komisjonil selgitada ametisseastuva komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni poliitiliste lubaduste finantsmõju;

nõutakse, et Euroopa Komisjon esitaks hädaolukorra tegevuskava, kuna on „selge oht”, et keerukaid läbirääkimisi ELi Nõukoguga ei saa 2020. aasta lõpuks edukalt lõpule viia ja seetõttu võivad viivitused viia 2021. aastal ELi programmide rahastamise

Nõukogu ei ole siiani teinud ELi eelarve kohta poliitilist otsust.

 

Taustateave

Komisjon esitas seadusandliku ettepaneku järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kohta 2018. aasta kevadel. Euroopa Parlament võttis oma seisukoha vastu novembris 2018 ja on seega olnud juba peaaegu aasta valmis ELi Nõukoguga läbirääkimisi pidama.

Mitmeaastane finantsraamistik on ELi pikaajaline eelarve, mis hõlmab seitsme aasta pikkust perioodi. Selles on sätestatud maksimaalne vahendite tase („ülemmäär”) ELi kulutuste iga kategooria kohta. Praegune mitmeaastane finantsraamistik, mis hõlmab ajavahemikku 2014-2020, võeti vastu 2. detsembril 2013.

ELi eelarvest läheb ligi 93% reaalsete tegevuste elluviimiseks, mis on suunatud kodanike eluolu, piirkondade ja linnade arengu ning nt. põllumajandustootjate, teadlaste, üliõpilaste, valitsusvälistele organisatsioonide ja ettevõtete käekäiku parandamiseks.

 

Lisateave

 

Menetlusdokumendid

Vastuvõetud tekst (10.10.2017)

Videosalvestis arutelust (10.10.2017)

 

 

Jaan SOONE

Pressiteenistus

 

(+32) 2 283 22 82 (BXL)

 

(+33) 3 8817 3473 (STR)

 

(+32) 498 98 33 29

 

jaan.soone@europarl.europa.eu

 

press-ET@europarl.europa.eu