skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
22/10/2019

Donald Tusk tutvustas viimast korda ELi tippkohtumise järeldusi

Parlamendiliiikmed arutasid 17.-18. oktoobril toimunud ELi tippkohtumise järeldusi koos Junckeri ja Tuskiga.

Türgi agressioon Süürias ja Küprosel leidis üldist hukkamõistu

Brexit — Euroopa Parlament on valmis täitma oma rolli niipea kui Ühendkuningriik ratifitseerib kokkuleppe

Parlament peab mitmeaastase finantsraamistiku osas kiirelt tegutsema, parlament nõuab ambitsioonikate eesmärkide seadmist ELi tuleviku jaoks

Albaania ja Põhja-Makedoonia osas tehti viga

Parlamendiliiikmed arutasid 17.-18. oktoobril toimunud ELi tippkohtumise järeldusi koos Junckeri ja Tuskiga.

Oma avakõnes mõistis ülemkogu eesistuja Donald Tusk hukka Türgi ühepoolse sõjategevuse Põhja-Süürias ning kutsus Türgit üles oma vägesid välja viima ja rahvusvahelisest humanitaarõigusest kinni pidama. Ta kinnitas ka ELi solidaarsust Küprosega, kes seisab silmitsi ranniku lähedal toimuva Türgi ebaseadusliku puurimistegevusega. Seoses Brexitiga rõhutas Tusk, et „ilma lepinguta stsenaarium ei saa kunagi olla meie otsus”. Laienemise teemal ütles ta samuti, et otsus mitte alustada ühinemisläbirääkimisi Põhja-Makedooniaga ja Albaaniaga on „viga”.

Ametist lahkuv komisjoni president Jean-Claude Juncker märkis, et Brexiti kokkulepe pakub õiguskindlust ja on kooskõlas Euroopa Parlamendi soovidega. ELi eelarve kohta rõhutas ta, et hoolimata eelseisvatest raskustest on nõukogu viimased ettepanekud vastuvõetamatud: „Euroopat ei saa kujundada ühe protsendiga SKPst”.

Kõik fraktsioonide juhid rõhutasid, et Türgi hukkamõistmisest ei piisa, ning palusid ELi Nõukogul, Euroopa Komisjonil või liikmesriikidel rakendada konkreetseid meetmeid. Enamik neist kinnitas, et Ühendkuningriigi nõuetekohane lahkumine EList on positiivne areng, ning kinnitas, et parlament peaks kokkulepet hääletama, kui Ühendkuningriik on lepingu ratifitseerinud. Samuti rõhutasid fraktsioonide juhid, et Ühendkuningriigi ning ELi valitud esindajad vajavad piisavalt aega, et leping läbi vaadata.

Enamik kõnelejaid, kes rääkisid ELi pikaajalisest eelarvest, palusid ELi Nõukogul tagada piisavad vahendid parlamendi ja ametisse astuva Euroopa Komisjoni presidendi von der Leyeni seatud ambitsioonikate eesmärkide jaoks. Peaaegu kõik sõnavõtjad mõistsid hukka asjaolu, et Euroopa Ülemkogu ei jõudnud ühehäälsele otsusele laienemisläbirääkimiste alustamise osas.

Videosalvestised:

Donald TUSKi ja Jean-Claude JUNCKERi avasõnad

Euroopa Parlamendi liikmete arutelu, esimene voor

Brexiti pealäbirääkija Michel BARNIERi ja Donald TUSKi lõppsõna

 

Lisateave

 

Multimeediapakett: Euroopa Ülemkogu, 17. — 18. oktoober 2019

Euroopa Ülemkogu järeldused, 17. — 18. oktoober 2019

Euroopa Ülemkogu (artikkel 50) 17. oktoobri 2019. aasta järeldused

Parlamendiliikmed arutasid Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuski ja president Junckeriga ELi tippkohtumise järeldusi.

 

 

Jaan SOONE

Pressiteenistus

 

(+32) 2 283 22 82 (BXL)

 

(+33) 3 8817 3473 (STR)

 

(+32) 498 98 33 29

 

jaan.soone@europarl.europa.eu

 

press-ET@europarl.europa.eu

 

Kyriakos KLOSIDIS

Press Officer

 

(+32) 2 28 32357 (BXL)

 

(+33) 3 88 1 74651 (STR)

 

(+32) 470 96 47 35

 

kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu

 

constit-press@europarl.europa.eu

 

EPInstitutional