skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
22/10/2019

Parlamendiliikmed andsid hinnangu Junckeri komisjonile

Teisipäeva hommikul Jean-Claude Junckeriga toimunud arutelul tegid Euroopa Parlamendi liikmed kokkuvõtteid ametist lahkuva Euroopa Komisjoni tööst ja saavutustest.

Parlamendiliikmed kiitsid Euroopa Komisjoni mitmete kriiside lahendamise eest

Rohkem oleks võidud teha kliimamuutuse ja keskkonnakaitse valdkonnas

Juncker: „Me peaksime uhked olema, et Euroopas on rahu säilitatud”

Teisipäeva hommikul Jean-Claude Junckeriga toimunud arutelul tegid Euroopa Parlamendi liikmed kokkuvõtteid ametist lahkuva Euroopa Komisjoni tööst ja saavutustest.

Jean-Claude Juncker andis ülevaate edusammudest Euroopa Komisjoni prioriteetsete valdkondade, sealhulgas majanduskasvu edendamise, töökohtade ja investeeringute ning kodanike kaasamise valdkondades.

Ta väljendas pettumust selle üle, et pangandusliidu loomist ei viidud lõpule, kuid loetles ka edusamme, nagu sotsiaalõiguste sammas ja lähetatud töötajate eeskirjad, mis on olulised sammud töötajate väärikuse tagamisel.

Juncker nimetas kordaminekuteks ka suhete arendamist Aafrikaga ja 15 uut kaubanduslepingut, kuid pidas suurimaks saavutuseks siiski seda, et Euroopas on säilinud rahu. Ta kutsus parlamendiliikmeid üles jätkama võitlust Euroopa eest ja „rumala“ natsionalismi vastu.

Mitmed Euroopa Parlamendi fraktsioonijuhid tänasid Junckerit viie aasta jooksul tehtud jõupingutuste eest majandus- ja rändekriisidega tegelemisel ning Brexiti läbirääkimiste ajal, sotsiaalküsimusi päevakorda toomise ja kokkuhoiumeetmetest loobumise eest. Samuti kiitsid nad teda vabaduste eest seismise ja maksudest kõrvalehoidumise vastu võitlemise eest. Osa parlamendiliikmeid tõi esile ka komisjoni jõupingutusi investeeringute suurendamiseks, ühtse turu tugevdamiseks ja energiavarustuse kindluse tagamiseks.

Osa parlamendiliikmeid kritiseerisid Junckeri komisjoni selle eest, et piisavalt ei tegeletud kliimamuutustega võitlemisega, sotsiaalküsimuste ja nn. vilepuhujate kaitsmisega.

 

Täielikku arutelu saab vaadata siit.

 

Lisateave

 

Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude-Junckeri veebileht

Euroopa Parlamendi uuringuteenistus: Junckeri komisjoni kümme prioriteeti: Ametiaja lõpu hindamine (03-05-2019)

Euroopa Parlamendi pressiteade: Euroopa Parlament valib komisjoni presidendiks Jean-Claude Junckeri (15.7.2014).

Euroopa Parlamendi pressiteade: Parlament valib Euroopa Komisjoni uue koosseisu (22.10.2014)

Tasuta fotod, video- ja audiomaterjal

Euroopa Parlament teeb kokkuvõtte Junckeri komisjoni saavutustest.

 

 

Jaan SOONE

Pressiteenistus

 

(+32) 2 283 22 82 (BXL)

 

(+33) 3 8817 3473 (STR)

 

(+32) 498 98 33 29

 

jaan.soone@europarl.europa.eu

 

press-ET@europarl.europa.eu

 

Kyriakos KLOSIDIS

Press Officer

 

(+32) 2 28 32357 (BXL)

 

(+33) 3 88 1 74651 (STR)

 

(+32) 470 96 47 35

 

kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu

 

constit-press@europarl.europa.eu

 

EPInstitutional