skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
23/10/2019

ELi 2020. aasta investeeringute eelarve: rohkem vahendeid kliimameetmete jaoks

Parlamendiliikmed võtsid kolmapäeval vastu oma seisukoha ELi 2020. aasta eelarve kohta, öeldes, et see peab andma „kindla lähtepunkti uue põlvkonna ELi programmide käivitamiseks”.

Parlamendiliikmed lisasid komisjoni ettepanekule kliimakaitseks rohkem kui 2 miljardit eurot

2020. aasta eelarve peaks olema ”sild tuleviku Euroopasse”, investeerides töökohtade loomisse, teadusuuringutesse ja noorte toetamisse

Läbirääkimised ELi Nõukoguga novembris

Parlamendiliikmed võtsid kolmapäeval vastu oma seisukoha ELi 2020. aasta eelarve kohta, öeldes, et see peab andma „kindla lähtepunkti uue põlvkonna ELi programmide käivitamiseks”.

Parlament rõhutab oma resolutsioonis, et ELi 2020. aasta eelarve on „viimane võimalus jõuda lähemale seatud poliitilistele eesmärkide, sealhulgas ELi kliimaeesmärkide, saavutamisele”. See peaks sillutama teed uuele pikaajalisele, 2021. — 2027. aasta ELi eelarvele, nn mitmeaastasele finantsraamistikule.

Euroopa Parlamendi liikmed on suurendanud komisjoni eelarveprojekti, lisades kliima kaitsmiseks kokku rohkem kui 2 miljardit eurot. Lisaks suurendasid nad noorte tööhõive algatuse ja „Erasmus+” programmi vahendeid ning kiitsid heaks täiendava toetuse VKEdele, teadusuuringutele, digitaliseerimisele, rände- ja välispoliitikale.

Euroopa Parlament hääletas kulukohustusteks peaaegu 171 miljardit eurot (mida EL kohustub investeerima 2020. või järgnevatel aastatel, kuna projektid ja programmid kestavad mitu aastat). See on ligi 2,7 miljardit eurot rohkem kui komisjoni eelarveprojektis. Makseteks ehk summaks, mis kulutatakse 2020. aastal, soovivad parlamendiliikmed kehtestada 159 miljardit eurot.

 

Raportöör Monika Hohlmeier (EPP, Saksamaa): „Tänane hääletus 2020. aasta eelarve üle näitab parlamendi ühtset arusaama: ambitsioonikad kliimaeesmärgid ja keskkonnakaitse saavad käia käsikäes programmidega, mis loovad uusi töökohti, toetavad Euroopa teadus- ja arendustegevust ning suurendavad konkurentsivõimet. Parlamendiliikmed soovivad samuti suurendada noorte tööhõive algatuse, Erasmus+ ja DiscoverEU rahastust, et anda 18-aastastele noortele Interraili sõidupiletid, mis võimaldab neil Euroopat avastada.”

Intervjuu raportöör Monika Hohlmeieriga saab alla laadida siin. Taustateave on kättesaadav siin.

 

Järgmised sammud

Täiskogu hääletus käivitab kolm nädalat vältavad läbirääkimised ELi Nõukoguga, mille eesmärk on saavutada vahel kokkulepe järgmise aasta eelarve osas. Eelarve pannakse seejärel hääletusele novembri II täiskogu istungjärgul (25. – 28. november). Kui kokkuleppele ei jõuta, peab Euroopa Komisjon esitama uue eelarveprojekti.

 

Lisateave

 

Vastu võetud tekst (23.10.2019)

Videosalvestis arutelust (22.10.2019)

Eelarvekomisjoni veebileht 2020. aasta eelarve kohta

ELi eelarve III jao pearaportöör (komisjon), Monika Hohlmeier (PPE, DE)

Teiste sektsioonide raportöör Eider Gardiazabal Rubial (S & D, ES)

Infograafik eelarvemenetluse kohta

Euroopa Liidu teabeleht — Eelarvemenetlus

Menetlusdokumendid

 

 

Jaan SOONE

Pressiteenistus

 

(+32) 2 283 22 82 (BXL)

 

(+33) 3 8817 3473 (STR)

 

(+32) 498 98 33 29

 

jaan.soone@europarl.europa.eu

 

press-ET@europarl.europa.eu

 

Armin WISDORFF

Press Officer

 

(+32) 2 28 40924 (BXL)

 

(+33) 3 881 73780 (STR)

 

(+32) 498 98 13 45

 

armin.wisdorff@europarl.europa.eu

 

budg-press@europarl.europa.eu

 

EP_Budgets