skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
19/09/2019

Euroopa peab mäletama oma minevikku selleks, et üles ehitada oma tulevikku

HääletamineHääletamine Euroopa Parlamendis
Hääletamine(C) European Union 2011 PE-EP

·  25. mai tuleks kuulutada rahvusvaheliseks totalitarismivastase võitluse kangelaste päevaks ·  Holokausti mis tahes vormis eitamine, vihakõne ja vägivald tuleb hukka mõista ·  Totalitaarsete režiimide ajaloo ja tegevuse tagajärgede analüüs tuleb võtta kõigi ELi koolide õppekavadesse ja õpikutesse

Teise maailmasõja alguse 80. aastapäeval rõhutavad parlamendiliikmed Euroopa traagilise mineviku mäletamise tähtsust, et kaitsta Euroopa tulevikku.

Neljapäeval häältega 535 poolt, 66 vastu, 52 erapooletut vastu võetud resolutsioonis avaldas parlament austust kõigile stalinismi, natsismi ja teiste autoritaarsete režiimide ohvritele.

80 aastat pärast Molotov-Ribbentropi pakti sõlmimist kutsuvad parlamendiliikmed üles arendama ühist mälukultuuri, mis oleks üks vahend, millega suurendada inimeste ja eelkõige noorema põlvkonna vastupanuvõimet tänapäeval demokraatiat ähvardavatele ohtudele.

Resolutsioonis nenditakse, et Euroopa integratsioon on olnud reaktsiooniks kannatustele, mida põhjustasid kaks maailmasõda ning rahu ja leppimise mudel, mis rajaneb kõikide liikmesriikide ühistel põhimõtetel. Seetõttu on Euroopa Liidul on eriline vastutus edendada ja kaitsta demokraatiat, inimõigusi ja õigusriigi põhimõtet, ütlevad parlamendiliikmed.

Parlament nõuab, et liikmesriigid edendaksid teadmisi Euroopa ühise ajaloo kohta võttes totalitaarsete režiimide ajaloo ja tegevuse tagajärgede analüüsi kõigi ELi koolide õppekavadesse ja õpikutesse.

Resolutsioonis nõutakse, et 25. mai (Auschwitzi kangelase ratsaväekapten Witold Pilecki hukkamise päev) kuulutataks rahvusvaheliseks totalitarismivastase võitluse kangelaste päevaks. See oleks austus- ja tunnustusavaldus kõigile neile, kes türannia vastu võideldes näitasid kangelaslikkust ja tõelist inimarmastust ja annaks tulevastele põlvedele eeskuju, kuidas on õige käituda totalitaarse orjastamise ohuga silmitsi seistes, rõhutavad parlamendiliikmed.

Nad peavad äärmiselt murettekitavaks Venemaa praeguse juhtkonna püüdeid ajaloolisi fakte moonutada ja totalitaarse nõukogude režiimi kuritegusid valgeks rääkida ning peavad neid katseid demokraatliku Euroopa vastu peetava infosõja ohtlikuks koostisosaks.

Parlamendiliikmed taunivad asjaolu, et Euroopa äärmuslikud ja ksenofoobsed poliitilised jõud võtavad üha sagedamini appi ajalooliste faktide moonutamise ning kasutavad sümboolikat ja retoorikat, mis jäljendavad totalitaarse propaganda teatavaid aspekte, sealhulgas rassismi, antisemitismi ning viha seksuaal- ja muude vähemuste vastu.

Resolutsioonis kutsutakse liikmesriike üles tõrjuma avalikus ruumis ja internetis viha ja vägivalla õhutamist ning holokausti eitamist.

 

Vastuvõetud tekst (19.09.2019)

Videosalvestis arutelust (18.09.2019) 

Euroopa Parlamendi 2. aprilli 2009. aasta resolutsioon Euroopa südametunnistuse ja totalitarismi kohta

Tasuta fotod, video- ja helimaterjal