skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
13/02/2019

Parlament tõhustas ELi loodusõnnetustele reageerimise võimekust

Teisipäeval toimunud hääletusel toetasid parlamendiliikmed ettepanekut kaasajastada kodanikukaitse mehhanismi, et paremini reageerida metsatulekahjudele, tormidele ja üleujutustele ELis.

Ettepanek, mille osas saavutasid ELi Nõukogu ja Euroopa Parlamendi läbirääkijad kokkuleppe detsembris, aitab liikmesriikidel kiiremini reageerida loodusõnnetustele ja inimtegevusest tingitud õnnetuste puhul.

RescEU

Parlamendi ettepanekul pannakse uute eeskirjadega alus nn rescEU reservvahendite loomisele, mida kasutatakse olukorras, kus olemasolevad riigisisesed vahendid osutuvad ebapiisavaks.

Läbirääkimistel ELi Nõukoguga õnnestus parlamendisaadikutel tugevdada ka uut Euroopa kodanikukaitse alaste teadmiste võrgustikku, et tõhustada koostööd kodanikukaitse ja õnnetuste ohjamise valdkonna esindajate ning institutsioonide vahel.

Raportöör Elisabetta Gardini (EPP, IT): ““Meil õnnestus töötada kiirelt, et olla valmis järgmiseks suveks ja vältida selliseid olukordi nagu olid Kreekas 2018. aastal ja Portugalis 2017. aastal.”

 

Lisateave:

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

Vastuvõetud tekst

 

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu