skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 

Uudised 2020

Euroopa Parlamendi president ja fraktsioonide juhid otsustasid erakorralise täiskogu istungjärgu kasuks, et jätkata tööd koroonaviiruse pandeemia vastu võitlemise erimeetmetega.
Koroonaviiruse puhang on kaasa toonud vääruudiste ja desinformatsiooni laine, mis takistab püüdlusi pandeemiat ohjeldada.
Euroopa Parlament võttis erakorralisel täiskogu istungjärgul suure häälteenamusega vastu kolm olulist abinõud võitlemaks COVID-19 pandeemia põhjustatud kriisiga.
Päevakorras: COVID-19: parlament arutab võimalusi, kuidas võitlust viiruse vastu tugevdada, toetus ettepanekule tühjade lendude peatamiseks, koroonaviirusele reageerimise investeeringute algatus.
Euroopa Komisjon esitas pandeemiaga võitlemise ühe abinõuna lisarahastuse paketi teadusuuringute toetuseks
Euroopa Parlamendi president ja fraktsioonide juhid otsustasid korraldada järgmisel neljapäeval, 26. märtsil Brüsselis erakorralise täiskogu istungi
President David Sassoli avaldus Euroopa Parlamendi erakorraliste meetmete osas COVID-19 kriisiga toimetulekuks.
COVID-19 kriisi lahendamisel on võtmetähtsusega esmatarbekaupade ning elutähtsate meditsiinivahendite pidev tarnimine ühtsel turul.
Euroopa Parlamendi president David Sassoli avaldus pärast pühapäevast Euroopa Komisjoni vastust COVID-19 põhjustatud kriisi lahendamiseks: