skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 

Aprill 2020

Euroopa kodaniku auhinnale kandidaatide esitamise tähtaega on pikendatud 30. juunini!   Kodanikud, kodanike rühmad, ühendused ja organisatsioonid võivad kandideerida Euroopa Kodaniku auhinnale projektidega, mille nad on ellu viinud, või esitada Euroopa Kodaniku auhinna kandidaadiks mõne teise kodaniku, rühma, ühenduse või organisatsiooni.
Parlamendiliikmed soovivad Euroopa majanduse toetamiseks pärast COVID-19 kriisi ulatuslikku majanduse taastumise paketti, mis sisaldab EL eelarvega tagatud võlakirju.
Euroopa Parlament võttis täna vastu täiendavad abinõud, et ELi vahendeid saaks võitluses COVID-19 pandeemia vastu kasutada viivitamatult ja paindlikult.
Euroopa Parlamendi liikmed kutsusid arutelus Ursula von der Leyeni ja Charles Micheliga üles Euroopa tugevamale ühtsele tegevusele, et kaitsta kodanikke ja toetada majandust.
Euroopa Parlamendi president David Sassoli avaldas täiskogu avakõnes kaastunnet COVID-19 ohvrite perekondadele ning tänas tervishoiutöötajaid ja kaasatud kodanikke.
Päevakorras: Saadikud nõuavad tihedat koostööd COVID-19 seljatamiseks, COVID-19: üle kolme miljardi euro ELi tervishoiusektori toetamiseks, Euroopa Parlament kavatseb toetada ELi rahaliste vahendite paindlikku kasutamist võitluses COVID-19 kriisiga, erimeetmed toiduabi ja esmase materiaalse abi pakkumiseks COVID-19 kriisi ajal, toetused ELi kalandussektorile COVID-19 kriisi vältel,    
Euroopa Parlamendi president ja fraktsioonide juhid otsustasid erakorralise täiskogu istungjärgu kasuks, et jätkata tööd koroonaviiruse pandeemia vastu võitlemise erimeetmetega.
Koroonaviiruse puhang on kaasa toonud vääruudiste ja desinformatsiooni laine, mis takistab püüdlusi pandeemiat ohjeldada.