skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
02/04/2020

Faktide kontrollimise päev: võitlus koroonaviirusega seotud väärinfo vastu

Koroonaviiruse puhang on kaasa toonud vääruudiste ja desinformatsiooni laine, mis takistab püüdlusi pandeemiat ohjeldada.

 

2. aprillil tähistatakse rahvusvahelist faktide kontrollimise päeva. Euroopa Parlament panustab desinformatsiooni ja väärinfo põhjustatud ohtude teadvustamisse, eriti mis puudutab Covid-19 pandeemiaga seotud libauudiseid. Leviva desinformatsiooniga seatakse tihtilugu ohtu mitte ainult kodanike tervis, vaid ka demokraatia laiemalt.

Terviseorganisatsioonid ja faktide kontrollijad on viimaste nädalate jooksul avastanud, et pandeemiat ja sellega kaasnenud kriisi on hakatud ära kasutama poliitilisteks ning ärilisteks manipulatsioonideks.

Euroopa Liidu institutsioonid soovitavad Covid-19 puhangu kohta informatsiooni hankimiseks kasutada ainult usaldusväärseid allikaid, kuna tervisevaldkonnas levib tihtilugu palju valeteavet ja väärinfot. Faktidepõhise ja usaldusväärse teabe toetuseks valmis ELi veebileht, mis annab ülevaate, kuidas Euroopas viiruse vastu võideldakse. Samuti annab veebileht vastuse Covid-19 puhangu kohta enimlevinud müütidele.

Euroopa välisteenistuse desinformatsioonivastase töörühma EUvsDisinfo värske aruande kohaselt pärinevad mitmed valeväited USA paremäärmuslaste ridadest, kuid ka Hiinale ja Venemaale lähedalseisvatest allikatest. Nendel puhkudel on eesmärgiks õõnestada Euroopa Liitu või suurendada poliitilisi konflikte.

“Väärinfot on lihtne kontrollida. Ühtlasi on lihtne leida ka palju näiteid ELi ühtekuuluvusest,” sõnas Parlamendi asepresident Othmar Karas (Euroopa Rahvapartei, Austria), vihjates levima hakanud väärinfole nagu ei toetaks ELi liikmesriigid üksteisi püüdlusi pandeemiat ohjata. “ELil on terviseküsimustes väga piiratud ametlikud volitused, kuid ELi riigid ja EL tervikuna otsivad koos võimalusi kriisi ohvrite abistamiseks. Praegu hoolitsevad näiteks Saksamaa õed ja arstid Itaaliast või Prantsusmaalt kohale toodud koroonapatsientide eest. Tšehhi saatis Itaaliasse ja Hispaaniasse 10 000 kaitseülikonda. Austria ja Prantsusmaa saatsid Itaaliasse miljoneid maske.”

„Eelmisel nädalal võtsid Euroopa Parlamendi liikmed peaaegu ühehäälselt vastu kiireloomulised meetmed raha vabastamiseks, et aidata EL-i riikidel rahastada tervishoidu, meditsiinilist abi või hoida ära haiguse edasine levik,” lisas Karas. “Ka teistes ELi institutsioonides töötavad inimesed väsimatult selle nimel, et leida tõhusaid ja kiireid viise kriisi ohvrite aitamiseks, olgu need siis patsiendid, tervishoiutöötajad või inimesed, kes on kaotanud kriisi tõttu töö või sissetuleku."

Parlamendi asepresident Katarina Barley (Sotsiaaldemokraadid ja Demokraadid, Saksamaa) sõnas: “Sellistel aegadel sõltub inimeste elu sellest, kuidas suudame järgida tervishoiuasutuste nõuandeid. Valede levitamine või tõe moonutamine muutub antud olukorras veelgi ohtlikumaks. On äärmiselt oluline, et ELi institutsioonid jätkaksid tihedat koostööd veebiplatvormidega, julgustades neid reklaamima usaldusväärseid allikaid ning selgelt märgistama faktidepõhiselt tõestatud eksitavat ning väärinfot.”

“Euroopa Parlament alustab omalt poolt kampaaniat riiklike tervishoiutöötajate toetamiseks. Näitame kodanikele, kuidas eurooplased võitlevad ühiselt Covid-19 vastu," jätkas Barley.

Samuti kutsus Barley kõiki üles pöörama erilist tähelepanu veebipõhistele desinformatsioonikatsetele. Tahame täna, rahvusvahelisel faktide kontrollimise päeval, tuletada inimestele meelde, kui oluline on kontrollida fakte. Selleks avaldasime kõigis keeltes näpunäited, kuidas tunda ära ja võidelda Covid-19 müütide vastu. Nii nagu praktiseerime sotsiaalse distantsi hoidmist ja käte hoolsat pesemist, on meie kohustuseks ka peatada väärade nõuannete ja manipuleerivate lugude levik.”

Asepresident Karas lisas omakorda: ”Taolises kriisis ei tähenda faktide kontrollimine seda, et tark mees rõõmustaks vigu tegevate inimeste parandamise üle, vaid seda, et meie kodanikukohustus on kaitsta Euroopa inimesi ja meie loodud demokraatlikku ühiskonda.”

Lisateave

 

Valeinformatsioon: Kuidas tunda ära ja võidelda Covid-19 müütide vastu

Euroopa Liidu vastus koroonaviirusele

Euroopa Parlamendi uuringuteenistus: kuidas aru saada, kas tegu on libauudisega

Euroopa Komisjon: väärinfo vastu võitlemine

EUvsDisinfo veebileht

Intervjuu Maailma Tervishoiuorganisatsiooni eksperdi ja viroloogi Prof. Marion Koopmansiga

Informatsiooni kontrollimisel on järjest olulisem roll Covid-19 pandeemia leviku piiramisel

 

Jaume DUCH GUILLOT

EP Spokesperson and Director General for Communication

 

(+32) 2 28 43000 (BXL)

 

(+33) 3 881 74705 (STR)

 

(+32) 496 59 94 76

 

jaume.duch@europarl.europa.eu

 

Delphine COLARD

Acting Head of Spokesperson’s Unit and Deputy spokesperson

 

(+32) 2 28 43383 (BXL)

 

(+33) 3 881 64123 (STR)

 

(+32) 498 98 44 85

 

delphine.colard@europarl.europa.eu

 

Inga HÖGLUND

Pressiteenistus

 

(+32) 2 28 32 282 (BXL)

 

inga.hoglund@europarl.europa.eu

 

press-ET@europarl.europa.eu