skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
02/04/2020

Euroopa Parlament peab 16.-17. aprillil erakorralise täiskogu istungjärgu

Euroopa Parlamendi president ja fraktsioonide juhid otsustasid erakorralise täiskogu istungjärgu kasuks, et jätkata tööd koroonaviiruse pandeemia vastu võitlemise erimeetmetega.

Järgmine täiskogu erakorraline istungjärk toimub neljapäeval, 16. aprillil ja reedel, 17. aprillil Brüsselis. Toimub arutelu nõukogu ja komisjoniga ning hääletatakse resolutsiooni, mis käsitleb ELi kooskõlastatud tegevust COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu võitlemisel.

Euroopa Parlament näitab erakorralise istungjärguga oma valmisolekut kiirelt hääletada kõigi seadusandlike või eelarvealaste ettepanekute üle, mida Euroopa Komisjon on kriisiolukorra leevendamiseks esitanud.

Erakorralise täiskogu tõttu muutus taaskord ka Euroopa Parlamendi tegevuse ajakava, mis mõjutab parlamendi juhtorganite, komisjonide ja fraktsioonide kaugkoosolekute korraldamist. Uus ajakava on alla laaditav siit.

Ühtlasi väljendasid fraktsioonide juhid muret Ungaris hiljuti vastu võetud erakorraliste meetmete pärast. Enamik fraktsioone palus president Sassolil edastada oma mured Euroopa Komisjonile saadetavas kirjas, paludes neil olukorda hinnata ja kaaluda Euroopa Liidu lepingu artikli 7 menetluse algatamist kaitsmaks Euroopa põhiväärtusi.

 

Kaughääletamise süsteem ja tervishoiumeetmed

Praegused Euroopa Parlamendi poolt vastu võetud ettevaatusabinõud COVID-19 leviku piiramiseks ei mõjuta käimasolevat tööd seadusandlike prioriteetidega.

Parlament võttis eriolukorras kasutusele alternatiivse kaughääletuse süsteemi, mis tagab, et ka rahvatervisega seotud kriisiolukorras saaksid parlamendiliikmed iseseisvalt, vabalt ja turvaliselt hääletada.

 

Lisateave:

President Sassoli sõnavõtt

Küsimused ja vastused: kaughääletuse süsteem

Euroopa Komisjon: koroonaviirusele reageerimine

Euroopa Parlamendi uuringuteenistus: Mida saab EL teha koroonaviiruse kriisi mõju leevendamiseks? (16-03-2020)

Euroopa Parlamendi president David Sassoli sõnavõtt

Jaume DUCH GUILLOT

EP Spokesperson and Director General for Communication

 

(+32) 2 28 43000 (BXL)

 

(+33) 3 881 74705 (STR)

 

(+32) 496 59 94 76

 

jaume.duch@europarl.europa.eu

 

Delphine COLARD

Acting Head of Spokesperson’s Unit and Deputy spokesperson

 

(+32) 2 28 43383 (BXL)

 

(+33) 3 881 64123 (STR)

 

(+32) 498 98 44 85

 

delphine.colard@europarl.europa.eu

 

Inga HÖGLUND

Pressiteenistus

 

(+32) 2 28 32 282 (BXL)

 

inga.hoglund@europarl.europa.eu

 

press-ET@europarl.europa.eu