skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
16/04/2020

Brüsselis algas Euroopa Parlamendi erakorraline täiskogu istungjärk ELi COVID-19 meetmete teemal

Euroopa Parlamendi president David Sassoli avaldas täiskogu avakõnes kaastunnet COVID-19 ohvrite perekondadele ning tänas tervishoiutöötajaid ja kaasatud kodanikke.

President Sassoli sõnas, et tervishoiutöötajad on ennastohverdava võitluse esirinnas ning nad väärivad meie igakülgset toetust ja imetlust. Ta tänas neid tehtud töö eest isegi kõige raskemates oludes ja rõhutas, et inimlikkus on meie suurim vara.


Ühtlasi tänas ta kõiki, kes pandeemia ajal rasketes tingimustes töötavad, sealhulgas põllumajandustootjaid ja kalureid, telekommunikatsioonieksperte ja kassapidajaid, kes näitavad üles suurt distsipliini ja vastutustunnet. President tõstis esile neid, kes peavad kinni viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud reeglitest ning aitavad eakaid ja kõige haavatavamaid.


Euroopa Parlament on andnud Brüsseli, Luxembourgi ja Strasbourgi ametiasutustele võimaluse kasutada oma ruume hädaolukorraga seotud tegevuseks.


President tänas parlamendiliikmeid ja Euroopa Parlamendi töötajaid uute tööviiside leidmise eest ning rõhutas, et demokraatia toimib jätkuvalt. President ütles, et ELi institutsioonid on täielikult pühendunud kodanike ja liikmesriikide aitamisele ja toetamisele kriisi ajal ning annavad oma panuse ülemaailmsesse võitlusesse koroonaviirusega.


EL tegutseb selle nimel, et toetada tervishoiusüsteeme ja teha kättesaadavaks hädavajalikud meditsiinitooted, toetada teadusuuringuid, aidata säilitada töökohti, toetada perekondi ja kõige haavatavamaid ning abistada põllumajandustootjaid, kalureid ja ettevõtjaid.


Parlamendiliikmed arutavad täna resolutsiooni, mis käsitleb ELi kooskõlastatud meetmeid pandeemia ja selle tagajärgedega võitlemiseks, sealhulgas kriisisituatsioonist väljumist.Päevakorra muutmine

 

Aprilli erakorraline osaistungjärk toimub neljapäeval, 16. aprillil ja reedel, 17. aprillil.


Parlamendi muudetud ajakava siin.


Päevakorra muudatused (lisatud kümme kiirmenetlust ja hääletuste ajastus) leiab siit