skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
16/04/2020

Parlamendiliikmed: EL peab COVID-19 kriisis tegutsema jõulisemalt

Euroopa Parlamendi liikmed kutsusid arutelus Ursula von der Leyeni ja Charles Micheliga üles Euroopa tugevamale ühtsele tegevusele, et kaitsta kodanikke ja toetada majandust.

 

Parlamendiliikmed tõdesid, et EL oleks pidanud tegutsema varem ja kiiremini, kuid rõhutasid ühtlasi, et ELi ühtekuuluvus on taastunud. Eurooplased on tõestanud, et nad on üksteise jaoks olemas ja et nad saavad koos tõhusalt tegutseda. Kuid selleks, et Euroopa muutuks kriisidele vastupidavamaks ja koostöö veelgi tõhusamaks, peab EL Euroopa ülesehitamiseks rohkem pingutama ja tegema seda kiiresti.

Paljud sõnavõtjad juhtisid tähelepanu sellele, et suletud piirid ei ole kunagi lahendus. Liikmed nõudsid uue, ambitsioonika ja pikaajalise eelarve raames ühist kriisist väljumise strateegiat ning taastamiskava, et leevendada eriolukorra sotsiaalseid, majanduslikke ja finantsmõjusid.

Arutelu võtab kokku resolutsioon, mida hääletatakse reedel.

 

Sõnavõtu vaatamiseks klõpsake kõnelejate nimedel.

 

Euroopa Parlamendi presidendi David Sassoli avakõne

Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni avasõnavõtt

Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Micheli avasõnavõtt

Esteban González Pons (EPP, Hispaania)

Iratxe García Pérez (S&D, Hispaania)

Dacian Cioloş (Renew, Rumeenia)

Marco Campomenosi (ID, Itaalia)

Philippe Lamberts (Verts/ALE, Belgia)

Raffaele Fitto (ECR, Itaalia)

Manon Aubry (GUE/NGL, Prantsusmaa)

Euroopa Komisjoni asepresident Maroš Šefčovič

Lisateave

 

Arutelu täispikkuses

Euroopa Parlamendi presidendi David Sassoli avakõne

Täiskogu uudiskiri: Saadikud nõuavad tihedat koostööd COVID-19 seljatamiseks

Küsimused ja vastused: Euroopa Parlamendi erakorralise kaughääletuse korraldus (inglise keeles)

Euroopa Parlamendi uuringuteenistus: koroonaviiruse puhang ja ELi reageerimine

ELi meetmed võitluses koroonaviiruse vastu

Euroopa Komisjon: koroonaviirusele reageerimine

Tasuta fotod, video- ja helimaterjalid

Osad parlamendiliikmed osalesid arutelus videosilla teel

 

 

Andreas KLEINER

Press Officer / Editorial Coordinator

 

(+32) 2 28 32266 (BXL)

 

(+33) 3 881 72336 (STR)

 

(+32) 498 98 33 22

 

andreas.kleiner@europarl.europa.eu

 

Inga HÖGLUND

Pressiteenistus

 

(+32) 2 28 32 282 (BXL)

 

inga.hoglund@europarl.europa.eu

 

press-ET@europarl.europa.eu

Parlamendiliikmed tõdesid, et EL oleks pidanud tegutsema varem ja kiiremini, kuid rõhutasid ühtlasi, et ELi ühtekuuluvus on taastunud. Eurooplased on tõestanud, et nad on üksteise jaoks olemas ja et nad saavad koos tõhusalt tegutseda. Kuid selleks, et Euroopa muutuks kriisidele vastupidavamaks ja koostöö veelgi tõhusamaks, peab EL Euroopa ülesehitamiseks rohkem pingutama ja tegema seda kiiresti.

Paljud sõnavõtjad juhtisid tähelepanu sellele, et suletud piirid ei ole kunagi lahendus. Liikmed nõudsid uue, ambitsioonika ja pikaajalise eelarve raames ühist kriisist väljumise strateegiat ning taastamiskava, et leevendada eriolukorra sotsiaalseid, majanduslikke ja finantsmõjusid.

Arutelu võtab kokku resolutsioon, mida hääletatakse reedel.

Sõnavõtu vaatamiseks klõpsake kõnelejate nimedel.

Euroopa Parlamendi presidendi David Sassoli avakõne

Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni avasõnavõtt

Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Micheli avasõnavõtt

Esteban González Pons (EPP, Hispaania)

Iratxe García Pérez (S&D, Hispaania)

Dacian Cioloş (Renew, Rumeenia)

Marco Campomenosi (ID, Itaalia)

Philippe Lamberts (Verts/ALE, Belgia)

Raffaele Fitto (ECR, Itaalia)

Manon Aubry (GUE/NGL, Prantsusmaa)

Euroopa Komisjoni asepresident Maroš Šefčovič

Lisateave

 

Arutelu täispikkuses

Euroopa Parlamendi presidendi David Sassoli avakõne

Täiskogu uudiskiri: Saadikud nõuavad tihedat koostööd COVID-19 seljatamiseks

Küsimused ja vastused: Euroopa Parlamendi erakorralise kaughääletuse korraldus (inglise keeles)

Euroopa Parlamendi uuringuteenistus: koroonaviiruse puhang ja ELi reageerimine

ELi meetmed võitluses koroonaviiruse vastu

Euroopa Komisjon: koroonaviirusele reageerimine

Tasuta fotod, video- ja helimaterjalid

Osad parlamendiliikmed osalesid arutelus videosilla teel

 

 

Andreas KLEINER

Press Officer / Editorial Coordinator

 

(+32) 2 28 32266 (BXL)

 

(+33) 3 881 72336 (STR)

 

(+32) 498 98 33 22

 

andreas.kleiner@europarl.europa.eu

 

Inga HÖGLUND

Pressiteenistus

 

(+32) 2 28 32 282 (BXL)

 

inga.hoglund@europarl.europa.eu

 

press-ET@europarl.europa.eu