skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
19/08/2020

Euroopa Parlamendi kaasamistoetuste projektikonkurss

Euroopa Parlament on välja kuulutanud nn kaasamistoetuste (engagement grants) projektikonkursi, kus on oodatud osalema kõik kodanikuühiskonna organisatsioonid.

Kaasamistoetuste projektikonkurss jaguneb kolmeks valdkonnaks:

1. kodanikuühiskonna kaasamise projektid (sihtrühm: nii siseriiklikud kui ka üle-euroopalisted organisatsioonid)

2. noorte kaasamine kohalike Euroopa noorteürituste kaudu (kõik kodanikuühiskonna organisatsioonid) ning

3. noorte kaasamine Euroopa tuleviku konverentsi aruteludele (ainult üle-euroopalised organisatsioonid)

 

Eesti kodanikuühiskonna ühendustele võivad huvi pakkuda ennekõike konkursi kaks esimest valdkonda:

  1. Kodanikuühiskonna kaasamine. Antud valdkonna raames saavad projekte esitada kodanikuühiskonna organisatsioonid, kes soovivad teavitada avalikkust Euroopa Liidust, Euroopa Parlamendi rollist ja selle demokraatlikest väärtustest ning toetada demokraatlikku kaasatust. Plaanitavad projektid peaksid pakkuma osalevatele inimestele ja organisatsioonidele võimalust arutada liikmesriikides ELiga seotud teemasid ja julgustama osalejaid liituma together.eu kogukonnaga. Toetuse määr siseeriikliku või vähem kui 5 liikmesriigi osalusega projektidele on kuni 60.000 EUR.
  1. Noorte kaasamine kohalike Euroopa noorteürituste kaudu.  Euroopa Parlament soovib toetada üht kohalikku Euroopa noorteüritust (European Youth Event - EYE) ühes liikmesriigis 2021. aastal. Kohaliku Euroopa noorteürituse eesmärk on noorte aktiveerimine ja innustamine ning nende kaasamine suhtlusesse kohalike poliitikakujundajate ja Euroopa Parlamendi liikmetega. Projekt peaks suurendama noorte teadlikkust Euroopa Parlamendi tegevusest ning samal ajal koguma kohalike noorte ideid ja ootusi. Toetus antakse ühele projektile ning selle määr on kuni 60.000 EUR.

 

Taotluste esitamise tähtaeg on 30. september 2020. Pakkumiskutsega seonduvate küsimuste korral võib need saata kas Euroopa Parlamendi Büroole Eestis (e-post: anno.aedmaa@ep.europa.eu) või otse projektikonkursi korraldajatele (e-post: dgcomm-subvention@ep.europa.eu)

Põhjalik teave projektikonkursi eri valdkondade ning konkursil osalemise tingimuste ja korra kohta on esitatud konkursi kutses

Vajaliku taotluse vormi koos sellega kaasnevate lisadega võib leida Euroopa Parlamendi kodulehelt (pakkumiskutse COMM/SUBV/2020/E).

 

Kutsume kõiki huvitatud organisatsioone sellel projektikonkursil osalema!

 

Euroopa Parlamendi Büroo Eestis

eptallinn@europarl.europa.eu

Konkursi kutse
Taotlus