skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 

Juuli 2020

Taasterahastu loomine on „ajalooline otsus“, ent eelarvekokkulepe seab ohtu ELi pikaajalised eesmärgid nagu rohepöörde ja digitaalarengu tegevuskava, leiavad Euroopa Parlamendi liikmed.
Neljapäeval kl 10:30 arutavad Euroopa Parlamendi liikmed komisjoni presidendi von der Leyeni ja ülemkogu eesistuja Micheliga ELi riigi- ja valitsusjuhtide tippkohtumise tulemusi.
Suurem osa vastanutest (56%) leiab, et ELil peaks olema rohkem rahalisi vahendeid pandeemia tagajärgedega toimetulekuks.
ELi rahvatervise strateegiat käsitlevas resolutsioonis rõhutab Euroopa Parlament, et koroonakriisi järel vajab EL tugevamaid hoobasid tervishoiukriisidega tegelemiseks.
Parlamendi hinnangul peab Euroopa Komisjon vaatama üle oma suunised ja toetama eelkõige neid energiaprojekte, mis on kooskõlas roheleppe eesmärkide ja kliimaneutraalsusega.
Kuna Euroopas kasutatakse üha rohkem taastuvenergiat, esitas Euroopa Parlament ettepanekud uute energia salvestamise lahenduste kohta.
Euroopa Parlament avaldas reedel uute parlamendikomisjonide koosseisud. Eesti parlamendisaadikutest valiti tehisintellekti erikomisjoni Riho Terras, Sven Mikser ja Andrus Ansip.
Koroonakriis tõestas, et EL vajab tugevamaid hoobasid tervishoiukriisidega tegelemiseks, rõhutasid Euroopa Parlamendi liikmed ELi tulevase tervisestrateegia arutelul.
Parlament võttis vastu eeskirjad, mille eesmärk on parandada sõidukijuhtide töötingimusi ja võidelda ebaseadusliku äritegevusega maanteetranspordis.
Euro.
Parlamendiliikmed rõhutasid arutelus ELi järgmise pikaajalise eelarve ja taastamiskava üle, et riigijuhid peavad 17. juuli Euroopa Ülemkogu arutelul arvestama parlamendi seisukohtadega.
Euroopa Parlamendi liikmed arutasid Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli ja komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga ELi eesistumise eesmärke järgmise kuue kuu jooksul.
Kolmapäeval, 8. juulil tutvustab Saksamaa kantsler Angela Merkel Euroopa Parlamendis riigi eesistumise tegevuskava, mille keskmes on ELi majanduse käimalükkamine ning 750 miljardi suuruseks plaanitud taastamiskava ja pikaajalise eelarve vastuvõtmine.
Päevakorras: Merkel tutvustab Euroopa Parlamendile Saksamaa ELi eesistumise prioriteete, ELi eelarve ja majanduse elavdamine, rahvatervise strateegia uuendamine, maanteetranspordi reform jt teemad.