skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 

Terras, Mikser ja Ansip valiti Euroopa Parlamendi tehisintellekti erikomisjoni

10/07/2020

Euroopa Parlament avaldas reedel uute parlamendikomisjonide koosseisud. Eesti parlamendisaadikutest valiti tehisintellekti erikomisjoni Riho Terras, Sven Mikser ja Andrus Ansip.

Euroopa Parlament avaldas reedel uute parlamendikomisjonide koosseisud. Eesti parlamendisaadikutest valiti tehisintellekti erikomisjoni Riho Terras, Sven Mikser ja Andrus Ansip.

Sügisel alustavad Euroopa Parlamendis tööd maksuküsimuste allkomisjon, ja kolm erikomisjoni, mis käsitlevad vähktõbe, tehisintellekti ning välissekkumist ja väärinfot. Samuti alustas juunis tööd loomade transpordi uurimiskomisjon

Maksuküsimuste allkomisjon tegeleb maksupettuste, maksudest kõrvalehoidumise ja finantsläbipaistvuse tagamisega.

Vähktõve vastase võitluse erikomisjon keskendub vähi ennetamismeetmetele ning teadusuuringute toetamisele.

Välissekkumise ja väärinfoga tegeleva erikomisjoni ülesandeks on muu hulgas uurida, kuidas välissekkumine mõjutab demokraatlikke valimisi. Komisjon peaks kaardistama valdkonnad, kus on vaja kehtestada selged reeglid sotsiaalmeediaplatvormidele ning panustama hübriidohtude vastu võitlemisse.

Tehisintellekti erikomisjon uurib uute tehnoloogiate kasutuselevõtu mõju ja väljakutseid ning koostab ELi tehisintellekti tegevuskava.

Loomade transpordi uurimiskomisjon tegeleb loomade veol toimuvate väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimisega.

Uute komisjonide liikmete nimekirjad on saadaval siin.

 

Taustainfo


All- ja uurimiskomisjoni kuulub mõlemasse 30 liiget, igas erikomisjonis on 33 liiget. Euroopa Parlamendi liikmete parlamendikomisjonidesse nimetamise kord on sätestatud Euroopa Parlamendi kodukorra artiklis 209.

Parlamendi kodukorra kohaselt on erikomisjoni ametiaeg kuni aasta. Uurimiskomisjoni ametiaeg (artikkel 208) on samuti kaksteist kuud ning seda võib pikendada kaks korda kolme kuu võrra. Allkomisjoni ametiaeg (artikkel 212) on tähtajatu. Eri-, all- ja uurimiskomisjonid ei saa seadusandlikke tekste vastu võtta.

 
 

John SCHRANZ

Press Officer

 

(+32) 2 28 44264 (BXL)

 

(+33) 3 881 74076 (STR)

 

(+32) 498 98 14 02

 

john.schranz@europarl.europa.eu

 

Inga HÖGLUND

Pressiteenistus

 

(+32) 2 28 32 282 (BXL)

 

(+32) 498 98 33 29

 

inga.hoglund@europarl.europa.eu