skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
23/07/2020

Euroopa Parlament toetas taasterahastu loomist, ent mõistis hukka pikaajalise eelarve kärped

EuroÜhisraha
Euro©EU/Cristof Echard

Euroopa Parlament toetas taasterahastu loomist, ent mõistis hukka pikaajalise eelarve kärped

Erakorralisel täiskogul arutasid parlamendiliikmed Euroopa Ülemkogul heakskiidu saanud taasterahastu ning ELi pikaajalise eelarve küsimusi.

Arutelul Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Micheli ja Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga leidsid paljud sõnavõtjad, et saavutatud kokkulepe on „ajalooline otsus“, kuna esmakordselt ELi ajaloos jõudsid riikide liidrid kokkuleppele 750 miljardi suuruses ühisvõlas. Samas pidas enamik parlamendiliikmeid kahetsusväärseks, et kokkuleppega kärbiti oluliselt ELi pikaajalist eelarvet.

“Me ei ole valmis alla neelama pikaajalise eelarve kärpimise mõru pilli,” rõhutas EPP esimees

Manfred Weber (DE). Ka Iratxe García (S&D/ ES) nentis, et „ajal, mil meie ülesanne on tugevdada oma strateegilist iseseisvust ja vähendada lõhesid liikmesriikide vahel” ei saa parlament nõustuda eelarvekärbetega.

Paljud kõnelejad märkisid ka seda, et riigijuhtide kokkuleppes on lahendamata laenu tagamismaksmisega seotud küsimused. Parlamendiliikmed rõhutasid, et võlakoorem ei tohi langeda liidu kodanike õlgadele ning seetõttu vajab Euroopa Liit selget ja tugevat omavahendite süsteemi.

Mitmed parlamendiliikmed rõhutasid ka seda, et “EL ei ole sularahaautomaat” ning avaldasid kahetsust, et nn kasinad riigid ei soovi mõista ühisturust tõusvat kasu. Samuti rõhutasid kõnelejad, et ELi raha ei peaks minema “pseudo-demokraatlikele” valitsustele, mis ei järgi õigusriigi põhimõtteid ja ELi põhiväärtusi.

Osa kõnelejaid olid skeptilised uute omavahendite küsimuses ja kahtlesid, kas need aitaksid tuua ELi eelarvesse piisavalt lisaraha. Samuti hoiatasid nad, et kriisi ei tohi kasutada ELi tihedamaks lõimimiseks.

Samas rõhutas enamik sõnavõtjaid, et parlament on esimesel võimalusel valmis astuma läbirääkimistesse nõukoguga, et leida mõlemale poolele vastuvõetav lahendus.

Arutelu võtab kokku resolutsioon, mis määrab parlamendi läbirääkimispositsiooni kõnelusteks nõukoguga. Hääletustulemused selguvad kl 18:30.

Lingid sõnavõttudele:

 

Charles Michel, Euroopa Ülemkogu eesistuja

Ursula von der Leyen, Euroopa Komisjoni president

Manfred Weber (EPP, DE), Iratxe García Pérez (S&D, ES), Dacian Cioloș (RE, RO), Nicolas Bay (ID, FR), Philippe Lamberts (Greens/EFA, BE)

Robert Zīle (ECR, LV), Martin Schirdewan (GUE/NGL, DE)

Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Micheli lõpusõnad

Lisateave

 

Resolutsiooni ettepanek

Arutelu videosalvestus

“ELi tulevane eelarve ja taastekava: parlamendi roll ja järgmised sammud” - taustabriifing (22.07.2020)

“ELi tulevane eelarve: MFF, omavahendid, Next Generation EU” - taustainfo

Euroopa Ülemkogu järeldused, 17.-21. juuli 2020 (EL Nõukogu pressiteade)

Euroopa Parlamendi liikmed arutavad ülemkogu eesistuja Micheli ja komisjoni presidendi von der Leyeniga ELi tippkohtumise tulemusi.

Kadi HERKÜL

Press officer in Estonia

 

(+372) 630 69 42

 

(+372) 511 75 10

 

kadi.herkuel@europarl.europa.eu