skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
15/06/2020

EP täiskogu uudiskiri — Brüssel, 17.—19. juuni 2020

Päevakorras: ELi eelarve, ELi tuleviku konverents, ELi ja Ühendkuningriigi suhete tulevik,  COVID-19: võitlus väärinfo vastu ja selle mõju sõnavabadusele, vaba liikumise taastamine, piiriüleste ja hooajaliste töötajate kaitse 

 
   

 

Parlament arutab ELi pikaajalist eelarvet ja majanduse elavdamist

Euroopa Parlamendi liikmed esitavad kolmapäeval oma seisukoha COVID-19 kriisi tõttu muudetud ELi eelarve ja majanduse elavdamise kavade kohta

ELi ja Ühendkuningriigi suhete tulevik: kuidas edenevad läbirääkimised uue partnerluse üle?

Euroopa Parlamendi liikmed annavad neljapäeval vastu võetavas resolutsioonis hinnangu ELi ja Ühendkuningriigi läbirääkimiste edenemisele. 

Parlament: Euroopa tuleviku konverents peab algama sel sügisel

Euroopa Parlament nõuab uues resolutsioonis, et konverents algaks võimalikult kiiresti ja võtaks arvesse COVID-19 pandeemia põhjustatud probleeme

George Floydi surm: arutelu rassismi üle maailmas ja ELis

Parlamendi täiskogu fookuses on kolmapäeval afroameeriklaste vastu suunatud politseivägivald ja massilised rassismivastased meeleavaldused USAs ja ELis. 

COVID-19: võitlus väärinfo vastu ja selle mõju sõnavabadusele

Euroopa Parlamendi liikmed arutavad COVID-19 leviku vastu võitlemise erimeetmete mõju ELi põhiõigustele 

Schengeni piirikontroll: parlamendiliikmed nõuavad vaba liikumise kiiret taastamist

Parlament arutab neljapäeval võimalusi ELi sisepiiride taasavamiseks ja hääletab reedel sellekohase resolutsiooni üle. 

Parlament arutab, kuidas kaitsta strateegilisi tööstusharusid välismaiste ülevõtmiste eest

Kolmapäeval arutab parlament Euroopa Komisjon ja Euroopa Liidu Nõukogu esindajatega, kuidas EL saab kaitsta COVID-19 kriisis kannatada saanud Euroopa tööstust. 

Jätkusuutlik rahandus: parlament võtab vastu suunised kliimasõbralikeks investeeringuteks

Neljapäeval kavatseb parlament heaks kiita uued eeskirjad, millega määratakse kindlaks, kas majandustegevus on keskkonnasäästlik.

COVID-19: piiriüleste ja hooajaliste töötajate kaitse

Parlament soovib uues resolutsioonis piiriüleste ja hooajaliste töötajate võrdset kohtlemist ja kaitset COVID-19 eest. 

COVID-19 kriis: rohkem toetusi põllumajandustootjatele

Parlament hääletab ELi põllumajandustoetuste laialdasema kasutamise üle, mis lubaks aidata COVID-19 kriisi tõttu raskustesse sattunud põllumajandustootjaid ja toidutööstuse VKEsid. 

Parlamendiliikmed arutavad, kuidas tugevdada ELi suhteid idapartnerluse riikidega

Euroopa Parlament arutab ELi suhteid Ida-Euroopa naaberriikidega neljapäeval.

Muud päevakorrapunktid

 

 

 
 

 

Lisateave

 

Päevakord

Täiskogu otseülekanne

Pressikonverentsid ja muud ürituse

Euroopa Parlamendi audiovisuaalmaterjalide veebileht

EP Newshub

 

 

Inga HÖGLUND

Pressiteenistus

 

(+32) 2 28 32 282 (BXL)

 

(+32) 498 98 33 29

 

inga.hoglund@europarl.europa.eu

 

press-ET@europarl.europa.eu