skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
18/06/2020

ELi ja Ühendkuningriigi arutelu: parlamendiliikmed ei toeta kokkulepet iga hinna eest

ELi ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete arutelul kritiseerisid parlamendiliikmed Londoni läbirääkimispositsiooni.

Parlament ei toeta kokkulepet iga hinna eest, rõhutasid mitmed Euroopa Parlamendi liikmed ja lükkasid tagasi Ühendkuningriigi kavatsuse valida üksikud poliitikavaldkonnad, mille üle läbirääkimisi pidada, jättes kõrvale mitmed ELi jaoks olulised teemad.

Mitu kõnelejat rõhutas, et mõlemad pooled peavad kinni pidama poliitilisest deklaratsioonist, mis annab selge raami tulevastele suhetele. Läbirääkimisteks on jäänud nüüdseks vaid 204 päeva ning parlament loodab, et kõnelustes saavutatakse läbimurre. Neljapäeval võetakse vastu läbirääkimiste hetkeseisu hindav resolutsioon.


ELi pikaajaline eelarve ja majanduse elavdamise pakett

Ühtlasi käsitleti arutelul ELi rahastamist: parlament nõudis tungivalt, et Euroopa Liidu Nõukogu lepiks kokku Covid-19 kriisi järgses taastumiskavas.


Parlamendiliikmed rõhutasid, et Euroopa Ülemkogu peab tegema kiirelt mitmeid olulisi otsuseid, et liikmesriigid jõuaksid kokkuleppele eelarve osas. Lisaks toonitasid paljud sõnavõtjad, et Euroopa Komisjoni eelarvekava ja abiplaan on parlamendi arvates napilt piisavad ning seetõttu ei tohi nende mahtu vähendada. Samuti rõhutasid saadikud, et parlamendi rolli taastamispaketi väljatöötamisel ja rakendamisel tuleb tugevdada.


Kõnede vaatamiseks klõpsake linkidel:


Nikolina Brnjac Euroopa Liidu Nõukogu nimel

Ursula von der Leyen, Euroopa Komisjoni president

Christophe Hansen (EPP, Luksemburg), raportöör

Kati Piri (S&D, Madalmaad), raportöör

Nicolae Ștefănuță (Renew, Rumeenia), eelarvekomisjon

David McAllister (EPP, Saksamaa)

Iratxe Garcia Pérez (S&D, Hispaania)

Marco Zanni (ID, Itaalia)

Ska Keller (Greens/EFA, Saksamaa)

Jan Eppink (ECR, Madalmaad)

Martin Schirdewan (GUE/NGL, Saksamaa)

Dacian Cioloș (Renew, Rumeenia)


Taustteave

ELi riigipead ja valitsusjuhid arutavad 19. juuni videokonverentsil majanduse elavdamise kava ning uut ELi pikaajalist eelarvet, mille Euroopa Komisjon esitas Euroopa Parlamendile 27. mail 2020. Nõukogu sõnul kujutab ELi juhtide arutelu endast põhjalikku ettevalmistust järgmiseks tippkohtumiseks. Euroopa Parlamendi president David Sassoli osaleb videokonverentsil ning annab seejärel umbes keskpäeval pressikonverentsi. 

Lisateave
 
Pressiteade: Parlament: EL vajab majanduse elavdamiseks 2 triljoni euro suurust paketti (15.05.2020)
Euroopa Parlamendi Resolutsioon: Uus mitmeaastane finantsraamistik, omavahendid ja majanduse taastamise kava (15.05.2020)
Teave Euroopa Liidu pikaajalise eelarve kohta
Euroopa Parlament arutas Euroopa Ülemkogu kohtumise eel ELi ja Ühendkuningriigi suhteid ning ELi rahastamise küsimusi
 
BALÁZS Eszter
Press Officer
(+32) 2 28 42373 (BXL)
(+33) 3 881 73839 (STR)
(+32) 470 88 08 77
eszter.balazs@europarl.europa.eu
 
Armin WISDORFF
Press Officer
(+32) 2 28 40924 (BXL)
(+33) 3 881 73780 (STR)
(+32) 498 98 13 45
armin.wisdorff@europarl.europa.eu
 
Viktor ALMQVIST
Press Officer
(+32) 2 28 31834 (BXL)
(+33) 3 881 72420 (STR)
(+32) 470 88 29 42
viktor.almqvist@europarl.europa.eu
 
Inga HÖGLUND
Pressiteenistus
(+32) 2 28 32 282 (BXL)
(+32) 498 98 33 29
inga.hoglund@europarl.europa.eu