skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
18/06/2020

ELi-Ühendkuningriigi kõnelused: parlament toetab kindlalt ELi seisukohta

Parlament avaldab kahetsust, et erimeelsused ELi ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete läbirääkimistel on jätkuvalt suured.

Neljapäeval suure häälteenamusega vastu võetud resolutsioon võtab kokku ELi ja Ühendkuningriigi senised läbirääkimised uue partnerluse üle ning toetab suuremaid jõupingutusi juulis jätkuvateks kõnelusteks. Ühtlasi avaldavad parlamendiliikmed kahetsust, et nelja läbirääkimisvooruga pole tehtud suuremaid edusamme ning erinevused on endiselt suured.

Parlament toonitab, et Ühendkuningriigi valikuline lähenemine on ELile vastuvõetamatu, näiteks Ühendkuningriigi soov säilitada ligipääs ELi ühtsele turule.

Resolutsioonis rõhutatakse ka parlamendi täielikku ja kindlat toetust ELi pealäbirääkijale Michel Barnier´le.

Euroopa Parlamendi liikmed kutsuvad Ühendkuningriiki üles täitma poliitilises deklaratsioonis sätestatud kohustusi, millele kirjutas alla peaminister Boris Johnson ning mille on ratifitseerinud nii EL kui ka Ühendkuningriik.

Resolutsioonis märgitakse, et Iirimaad ja Põhja-Iirimaad käsitleva protokolli ning taganemislepingu täpne rakendamine ELi kodanike õiguste kaitsmiseks Ühendkuningriigis, aga ka Ühendkuningriigi kodanike õiguste kaitsmiseks ELis on eeltingimus, et tagada läbirääkimisteks vajalik usaldus.


Konkurents võrdsetel alustel, kalandus

Lisaks rõhutatakse tekstis, et parlamendi nõusolek mis tahes tulevasele kaubanduslepingule Ühendkuningriigiga sõltub sellest, kas Briti valitsus lepib kokku võrdsetes tingimustes (ühised eeskirjad ja standardid) muuhulgas keskkonnakaitse, töönormide ja riigiabi valdkonnas ning jõuab rahuldava kalanduskokkuleppeni. See on vajalik Ühendkuningriigi geograafilise läheduse, vastastikuse seotuse taseme ja eeskirjade suurel määral kattuvuse tõttu.

Briti valitsus pole seni läbirääkimisi võrdset konkurentsi tagavate sätete üle pidanud, märgib resolutsioon.

572 poolt- ja 34 vastuhäälega (91 erapooletut) vastu võetud resolutsioon on kättesaadav siin (18.06.2020).


Kliki nimedel, et näha täiskogul tehtud sõnavõtte

David McAllister (EPP, Saksamaa)


Bernd Lange (S&D, Saksamaa)


Kati Piri (S&D, Madalmaad)


Christophe Hansen (EPP, Luksemburg)


Taust

Praegune üleminekuperiood lõpeb 31. detsembril 2020. Selleks et uus kaubandusleping ja üldine kokkulepe jõustuksid järgmisel päeval, peavad läbirääkimiste pooled sellele alla kirjutama hiljemalt oktoobris. Seejärel peavad teksti ratifitseerima nii Euroopa Parlament kui ka Ühendkuningriigi parlament ning nn segakokkuleppe korral kõigi ELi liikmesriikide parlamendid.

Lisateave
 
Arutelu videosalvestis (17.06.2020)
Hääletuse tulemused
Pressiteade: ELi ja Ühendkuningriigi arutelu: parlamendiliikmed ei toeta kokkulepet iga hinna eest (17.06.2020)
Brexit: Mõju ja tagajärjed
Parlament võttis vastu resolutsiooni, milles kritiseeritakse Briti valitsuse lähenemisviisi ELi ja Ühendkuningriigi vahelistele kõnelustele
 
Delphine COLARD
Head of Spokesperson’s Unit and Deputy Spokesperson
(+32) 2 28 43383 (BXL)
(+33) 3 881 64123 (STR)
(+32) 498 98 44 85
delphine.colard@europarl.europa.eu
 
Viktor ALMQVIST
Press Officer
(+32) 2 28 31834 (BXL)
(+33) 3 881 72420 (STR)
(+32) 470 88 29 42
viktor.almqvist@europarl.europa.eu
 
BALÁZS Eszter
Press Officer
(+32) 2 28 42373 (BXL)
(+33) 3 881 73839 (STR)
(+32) 470 88 08 77
eszter.balazs@europarl.europa.eu
 
Inga HÖGLUND
Pressiteenistus
(+32) 2 28 32 282 (BXL)
(+32) 498 98 33 29
inga.hoglund@europarl.europa.eu