skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
18/06/2020

Euroopa tuleviku konverents peab algama sel sügisel

Euroopa Parlament nõuab uues resolutsioonis, et konverents algaks võimalikult kiiresti ja võtaks arvesse COVID-19 pandeemia põhjustatud probleeme.

Parlamendiliikmed soovivad, et Euroopa Liidu Nõukogu „esitaks viivitamatult seisukoha konverentsi formaadi ja korralduse osas“, et kaasata kodanikke arutellu Euroopa tuleviku üle.

Resolutsioonis, mis võeti vastu 528 poolt- ja 124 vastuhäälega (45 erapooletut), rõhutavad parlamendiliikmed, et „10 aastat pärast Lissaboni lepingu jõustumist, 70 aastat pärast Schumani deklaratsiooni ja COVID-19 pandeemia kontekstis on aeg küps liidu ümberhindamiseks.“ Euroopa Parlamendi liikmed lisavad, et liitu tabanud tõsiste kriiside hulk näitab, et „institutsioonilist ja poliitilist reformi on vaja mitmes valdkonnas.“

Parlament kinnitab taaskord oma 2020. aasta jaanuari positsiooni, et sise- ja välisprobleemide üle peetavate ulatuslike arutelude keskmes peavad olema kodanikud.

Kuna ürituste avalöök lükati COVID-19 pandeemia tõttu edasi, soovivad parlamendiliikmed, et institutsioonid leiaksid korralduse osas lahenduse enne suvepuhkust. Parlament pole rahul, et Euroopa Liidu Nõukogu seisukoha puudumine võib protsessi veelgi aeglustada.

Kolmapäevane arutelu Euroopa tuleviku konverentsi teemal on järelvaadatav siin.


Taust

Euroopa tuleviku konverents korraldatakse kolme ELi institutsiooni koostöös: kaasatud on Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjon. Kahe aasta pikkusena plaanitud konverents pidi alustama juba 2020. aasta mais, kuid ürituste avalöök lükati COVID-19 pandeemia tõttu edasi. Euroopa tulevikku käsitlev konverents peaks hõlmama erineva taustaga kodanikke, kodanikuühendusi ja huvirühmi.

Parlament toonitab, et konverentsile peavad järgnema konkreetsed sammud, mis aitaksid lahendada kodanike põhimuresid, sealhulgas ELi reformid, mis võivad hõlmata ka aluslepingute läbivaatamist.

Lisateave
 
Menetlusetapid
Vastuvõetud tekstid
Euroopa Parlamendi resolutsioon: ELi kooskõlastatud meetmed COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgedega võitlemiseks (17.04.2020)
Euroopa Parlamendi esimeeste konverentsi avaldus Schumani deklaratsiooni aastapäeval (07.05.2020)
 
Κυριάκος ΚΛΩΣΙΔΗΣ
Press Officer
(+32) 2 28 32357 (BXL)
(+33) 3 881 74651 (STR)
(+32) 470 96 47 35
kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu
constit-press@europarl.europa.eu
EPInstitutional
 
Inga HÖGLUND
(+32) 2 28 32 282 (BXL)
(+32) 498 98 33 29
inga.hoglund@europarl.europa.eu