skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen tutvustas Euroopa Parlamendi täiskogul 750 miljardi euro suurust taastumisfondi ning ELi pikaajalist eelarvekava.
Kümnest kodanikust kuus pole rahul ELi liikmesriikide vahelise puuduliku solidaarsusega, selgub värskest uuringust.
Arvestades käesoleva aasta eriolukorda on Euroopa Parlament otsustanud pikendada Euroopa Kodaniku auhinnale kandideerimise ja kandidaatide esitamise tähtaega juuni lõpuni.
Erakorraline täiskogu: Euroopa Komisjoni president esitab majanduse elavdamise paketi
Tänavu peetakse noorteüritus EYE veebis, et kaasata noori arutellu ekspertide, aktivistide, arvamusliidrite ja seadusandjatega. Keskne teema on ELi roll COVID-19 kriisis.
Lisaks tavapärasele seadusandlikule tegevusele, pakub Euroopa Parlament koroonakriisi ajal tuge Brüsseli, Strasbourgi ja Luxembourgi kohalikele võimudele.
Parlamendiliikmed rõhutavad uues resolutsioonis, et ELi järgmine pikaajaline eelarve ja majanduse elavdamise kava peavad keskenduma inimeste aitamisele.
Parlamendiliikmed arutavad täna pärastlõunal Euroopa Komisjoni asepresidendi Schinase ja ELi eesistujariigi Horvaatiaga, kuidas kõige paremini toetada COVID-19 vaktsiinide väljatöötamist.
Euroopa Parlament arutab nutitelefoni rakenduste kasutamist pandeemia leviku ohjamisel ning käsitleb isikuandmete ja eraelu puutumatusega seotud riske.
Euroopa Parlamendi saadikud leiavad, et praegune tervisekriis kohustab ELi veelgi tõsisemalt valmistuma olukorraks, kus järgmine ELi pikaajaline eelarve ei jõustu 1. jaanuaril 2021.
Euroopa Parlament arutab Euroopa Ülemkogu videokonverentsi tulemusi ning taastamiskava sidumist ELi järgmise pikaajalise eelarvega.
Täiskogu päevakorras: Parlament arutab COVID-19 tippkohtumise tulemusi ülemkogu eesistuja Micheliga, ELi pikaajaline eelarve ja majanduse elavdamine, kontaktijälitamise rakendused, COVID-19 vaktsiinid ja ravivõimalused. 
Euroopa Parlamendi presidendi ja fraktsioonide juhtide avaldus Schumani deklaratsiooni 70. aastapäeva puhul (9. mai):
Seitsekümmend aastat pärast Schumani deklaratsiooni on Euroopa vastakuti kriisiga, mis teeb ELi solidaarsuse olulisemaks kui kunagi varem.
Euroopa Parlamendi president David Sassoli avaldus ELi majanduse elavdamise kava kohta, mis on seotud ELi järgmise pikaajalise eelarvega (2021-2027):
Parlamendi teabevahetuse eest vastutavad asepresidendid kutsusid liikmesriike üles tegema rohkem, et teavitada avalikkust ELi tegevusest ja solidaarsusest võitluses koroonaviiruse vastu.

Mai 2020