skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
04/05/2020

COVID-19: liikmesriigid peaksid jagama enam teavet ELi abimeetmete kohta

Parlamendi teabevahetuse eest vastutavad asepresidendid kutsusid liikmesriike üles tegema rohkem, et teavitada avalikkust ELi tegevusest ja solidaarsusest võitluses koroonaviiruse vastu.

ELi institutsioonid toetavad mitmeid solidaarsusmeetmeid liikmesriikides

Võimud peaksid tegema rohkem selleks, et suurendada teadlikkust ELi meetmetest COVID-19 vastu võitlemiseks ning leevendada pandeemia mõju rahvatervisele ja majandusele.

 
Parlamendi teabevahetuse eest vastutavad asepresidendid kutsusid liikmesriike üles tegema rohkem, et teavitada avalikkust ELi tegevusest ja solidaarsusest võitluses koroonaviiruse vastu.

Euroopa Parlamendi asepresidentide Othmar Karase (Austria, EPP) ja Katarina Barley (Saksamaa, S&D) avaldused pärast kaks kuud kestnud ELi kooskõlastatud jõupingutusi võitluses koroonaviiruse vastu:

„Teave ja teabevahetus on koroonaviiruse pandeemia põhjustatud tervishoiu- ja majanduskriisiga toimetulekul üliolulised,“ sõnas asepresident Karas. „Esiteks on oluline, et kõik liikmesriigid edastaksid üldsusele selgeid sõnumeid viiruse leviku ohjeldamiseks tehtavate sammude kohta, eriti kui kaalutakse erimeetmete lõpetamist. Seda peaks tegema kooskõlastatult kogu Euroopa Liidus.“

„ELi ühtsuse säilitamiseks on samuti hädavajalik, et võimud edastaksid teavet ELi ühistegevuse kohta, mille eesmärk on aidata liikmesriikidel kriisiga toime tulla ning võidelda väärinfo vastu. Euroopa Komisjoni presidendi von der Leyeni pressikonverentsid ja videosõnumid peaksid leidma kajastust kõigis liikmesriikides,“ lisas ta. „EL ja Euroopa Keskpank on koondanud sadu miljardeid eurosid, et toetada liikmesriikide majandusi. See on võimalik ainult tänu Euroopa Liidu krediidivõimelisusele ja suurele finantsvõimendusele, mis meil koos tegutsedes on.“

Asepresident Barley sõnas: „Kogu ELi hõlmavaid algatusi ei kiida heaks mitte ainult Euroopa Parlamendi liikmed kõigist liikmesriikidest, vaid ka kõigi liikmesriikide ministrid. Me kõik osaleme otsuste tegemisel ja tulemuste saavutamisel. See tagab vastutuse, läbipaistvuse, demokraatia ja usalduse.“

„Praeguse kriisi paljud tahud nõuavad ühist tegutsemist ja vahendite ühendamist: tuleb säilitada avatud piirid elutähtsate meditsiini- ja toiduvarude liikumiseks; võtta tarvitusele abinõud ettevõtjate, töökohtade ja tarbijate toetamiseks; rahastada teadusuuringuid vaktsiini leidmiseks; juurutada ühised eeskirjad lennundussektorile; kooskõlastada abimeetmed põllumajandus- ja turismisektorile; anda abi meie lähinaabritele ja kolmandate riikide partneritele,“ selgitas asepresident Barley. „Suurest osast neist jõupingutusest ei teavitata piisavalt, kui seda üldse tehakse. Seetõttu levivad väärinfo kampaaniad ja libauudised, mis kahjustavad meie jõupingutusi üksteist praegusel väga raskel ja ebakindlal ajal toetada.“

Lisateave
 
ELi meetmed võitluses koroonaviiruse vastu
ELi meetmed alates märtsist võitluses koroonaviiruse põhjustatud kriisiga
Euroopa Komisjon: koroonaviirusele reageerimine
 
Jaume DUCH GUILLOT
EP Spokesperson and Director General for Communication
(+32) 2 28 43000 (BXL)
(+33) 3 881 74705 (STR)
(+32) 496 59 94 76
jaume.duch@europarl.europa.eu
 
Neil CORLETT
Head of the Press Unit
(+32) 2 28 42077 (BXL)
(+33) 3 881 74167 (STR)
(+32) 470 89 16 63
neil.corlett@europarl.europa.eu