skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
14/05/2020

Täna kell 12: parlament arutab COVID-19 kontaktijälgimise rakendusi

Euroopa Parlament arutab nutitelefoni rakenduste kasutamist pandeemia leviku ohjamisel ning käsitleb isikuandmete ja eraelu puutumatusega seotud riske.

Parlamendiliikmed arutavad Euroopa Komisjoni voliniku Didier Reyndersi ning Euroopa Liidu Nõukoguga erinevaid mobiilirakendusi, mis on väljatöötamisel ja mõnes liikmesriigis juba kasutusel, et jälgida koroonaviirusega nakatunuid ja nendega kokku puutunud inimesi. Euroopa Parlamendi liikmed esitavad küsimusi kontaktijälgimise rakenduste kooskõlast Euroopa põhiõigustega nagu andmekaitse ja eraelu puutumatus.

16. aprillil avaldas Euroopa Komisjon suunised uute jälgimisrakenduste väljatöötamiseks, et tagada nende vastavus ELi eraelu puutumatust ja isikuandmete kaitset käsitlevatele õigusaktidele.


Täiskogu arutelu otseülekannet saab jälgida EP Live ja EbS+ vahendusel.

Lisateave
 
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arutelu kontaktjälituse rakenduste üle (7.5.2020)
Covid-19 kontaktjälitamise rakendused: eraelu puutumatuse ja andmekaitse tagamine (6.5.2020)
 
Iina LIETZÉN
Press Officer
(+32) 2 28 40731 (BXL)
(+33) 3 881 73472 (STR)
(+32) 470 88 39 10
iina.lietzen@europarl.europa.eu
libe-press@europarl.europa.eu
EP_Justice