skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 

Märts 2020

Päevakorras: COVID-19: parlament arutab võimalusi, kuidas võitlust viiruse vastu tugevdada, toetus ettepanekule tühjade lendude peatamiseks, koroonaviirusele reageerimise investeeringute algatus.
Euroopa Parlament teeb liikmesriikidega koostööd, et tagada hingamisaparaatide, maskide ja muu meditsiinivarustuse kokkuost Euroopa haiglatele.
Euroopa Komisjon esitas pandeemiaga võitlemise ühe abinõuna lisarahastuse paketi teadusuuringute toetuseks
Euroopa Parlamendi president ja fraktsioonide juhid otsustasid korraldada järgmisel neljapäeval, 26. märtsil Brüsselis erakorralise täiskogu istungi
President David Sassoli avaldus Euroopa Parlamendi erakorraliste meetmete osas COVID-19 kriisiga toimetulekuks.
COVID-19 kriisi lahendamisel on võtmetähtsusega esmatarbekaupade ning elutähtsate meditsiinivahendite pidev tarnimine ühtsel turul.
Euroopa Parlamendi president David Sassoli avaldus pärast pühapäevast Euroopa Komisjoni vastust COVID-19 põhjustatud kriisi lahendamiseks:
Seoses koroonaviiruse COVID-19 puhanguga on Euroopa Parlament võtnud tarvitusele ettevaatusabinõud, mistõttu jäävad praegu ära kõik Euroopa Parlamendi poolt korraldatavad avalikud üritused.  
Euro.
Parlamendiliikmed kritiseerisid patiseisu eelarveläbirääkimistes, kuna liikmesriigid pole valmis eraldama ELile vajalikke vahendeid ühtsete probleemide lahendamiseks.
Parlamendiliikmed tunnustavad tervishoiutöötajate panust COVID-19 viiruspuhangu ohjeldamiseks. Koroonaviiruse testikomplekte, kaitsemaske ja hingamisaparaate on vaja toota ELis ning need peaksid olema kõigile liikmesriikidele kättesaadavad. Parlament soovib võitluses viirusega eraldada rohkem vahendeid ühisteks teadusuuringuteks.
Foto: Arno Mikkor
Tänasest on üksikkülastajatele avatud uus kaasaegne Euroopa Liidu haridus- ja teavituskeskus. Tallinna kesklinnas, Euroopa Liidu Majas asuv Euroopa Elamuskeskus on ennekõike suunatud kooliõpilastele, aga oodatud on kõik, kes soovivad teada, kuidas Euroopa Liit toimib.
Päevakorras: Koroonaviirus: Euroopa Parlament arutab haiguspuhangut ja ELi reageerimist, arutelu Charles Micheliga ebaõnnestunud ELi eelarve tippkohtumise üle, kliimaneutraalne Euroopa aastaks 2050: parlamendiliikmed hindavad Euroopa kliimaseaduse ettepanekut, parlamendiliikmed käsitlevad uut ringmajanduse tegevuskava,  Euroopa Parlament mälestab laulvat revolutsiooni aruteluga.
5. märtsil ja 12. märtsil korraldab Euroopa Parlamendi Büroo Eestis naistepäevale pühendatud filmipäevad, kus linastuvad LUX auhinna võidufilmid, mille peategelasteks on naised. LUX filmiauhinda antakse välja aastast 2007 ja see on Euroopa Parlamendi poolt algatatud tunnustus andekatele filmitegijatele.