skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
06/03/2020

EP täiskogu uudiskiri — Brüssel, 9.-12. märts 2020

Päevakorras: Koroonaviirus: Euroopa Parlament arutab haiguspuhangut ja ELi reageerimist, arutelu Charles Micheliga ebaõnnestunud ELi eelarve tippkohtumise üle, kliimaneutraalne Euroopa aastaks 2050: parlamendiliikmed hindavad Euroopa kliimaseaduse ettepanekut, parlamendiliikmed käsitlevad uut ringmajanduse tegevuskava,  Euroopa Parlament mälestab laulvat revolutsiooni aruteluga.

Koroonaviirus: Euroopa Parlament arutab haiguspuhangut ja ELi reageerimist

Parlament arutab teisipäeval koroonaviiruse Covid-19 puhangut Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni ning ELi eesistujariigi Horvaatiaga.

Arutelu Charles Micheliga ebaõnnestunud ELi eelarve tippkohtumise üle

Euroopa Parlamendi liikmed arutavad kolmapäeval Euroopa Ülemkogu eesistuja Micheliga veebruaris nurjunud ülemkogu kohtumist ELi järgmise pikaajalise eelarve osas.

Kliimaneutraalne Euroopa aastaks 2050: parlamendiliikmed hindavad Euroopa kliimaseaduse ettepanekut

Euroopa Parlament arutab esmaspäeva pärastlõunal Euroopa kliimaseaduse ettepanekut Euroopa Komisjoni asepresidendi Frans Timmermansiga.

Ringmajandus: parlamendiliikmed käsitlevad uut ringmajanduse tegevuskava

Kolmapäeva pärastlõunal arutavad parlamendiliikmed Euroopa Komisjoni asepresidendi Frans Timmermansiga uut ringmajanduse tegevuskava.

Euroopa Parlament mälestab laulvat revolutsiooni aruteluga

Laulev revolutsioon on täiskogu kavas kolmapäeva pärastlõunal, kui parlamendiliikmed mälestavad aruteluga Balti riikide iseseisvusliikumist, mis aitas kaasa Nõukogude Liidu lagunemisele.

Pagulaste olukord Kreeka-Türgi piiril: parlament annab oma hinnangu

Parlamendiliikmed arutavad kolmapäeval arenguid Kreeka ja Türgi piiril pärast Ankara otsust lubada rändajatel ja pagulastel siseneda ELi territooriumile.

Rahvusvaheline naistepäev 2020: arutelu naiste õiguste ning soolise võrdõiguslikkuse teemal

Euroopa Parlament arutab naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse olukorda ELis ja kogu maailmas Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga.

Arutelu: kuidas vältida ravimite nappust?

Nõukogu ja komisjon annavad kolmapäeva pärastlõunal aru, kuidas EL kavatseb vältida ravimite nappust liikmesriikides.

Ukraina: järgmised sammud rahu tagamiseks

Euroopa Parlament arutab teisipäeval olukorda Ukrainas pärast kuus aastat kestnud diplomaatilisi jõupingutusi vägivaldse konflikti lõpetamiseks Donbassi piirkonnas.

Muud päevakorrapunktid

 
 

Lisateave

 

Päevakord

Täiskogu otseülekanne

Pressikonverentsid ja muud üritused

Euroopa Parlamendi audiovisuaalmaterjalide veebileht

EP Newshub

 

Inga HÖGLUND

Pressiteenistus

 

(+32) 2 28 32 282 (BXL)

 

inga.hoglund@europarl.europa.eu