skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
10/03/2020

Koroonaviirus: Euroopa Parlament nõuab rohkem toetusi ning tihedamat koostööd liikmesriikide vahel

Parlamendiliikmed tunnustavad tervishoiutöötajate panust COVID-19 viiruspuhangu ohjeldamiseks. Koroonaviiruse testikomplekte, kaitsemaske ja hingamisaparaate on vaja toota ELis ning need peaksid olema kõigile liikmesriikidele kättesaadavad. Parlament soovib võitluses viirusega eraldada rohkem vahendeid ühisteks teadusuuringuteks.

Euroopa Parlament rõhutas teisipäevases arutelus Euroopa Komisjoni ja eesistujariigi Horvaatiaga, et koroonaviiruse COVID-19 levikut peab üritama kogu Euroopas aeglustada.

ELi tervishoiu ja toiduohutuse volinik Stella Kyriakides ütles, et COVID-19 viiruse levik on ülimalt kiirelt arenev rahvatervise hädaolukord.

Liikmesriigid peavad keskenduma viiruse ohjeldamisele ning aeglustama selle levikut, et Euroopa tervishoiusüsteemid suudaksid olukorraga toime tulla ning et mõju majandusele ja igapäevaelule oleks võimalikult väike.

Mitmed Euroopa Parlamendi fraktsioonide juhid avaldasid kaastunnet viiruspuhangu tõttu kannatavatele inimestele ning tunnustasid tervishoiutöötajaid.

Paljud rõhutasid vajadust tihendada liikmesriikide vahelist koostööd ning eraldada enam rahalisi vahendeid viiruse uurimiseks. Parlamendiliikmete hinnangul tuleks vajalikke meditsiinitarbeid toota piisaval määral ELis. Muuhulgas peaks Euroopa enam tootma testikomplekte, kaitsemaske ja hingamisaparaate, nii et neid oleks piisavas koguses saadaval kõikidele liikmesriikidele.

Mõned parlamendiliikmed nõudsid lisaks ELi ühist riskihindamist, et tagada samade meetmete kasutamist kõrge riskitasemega piirkondade puhul. Lisaks tõstatati arutelus vajadus ühiste eeskirjade järele Schengeni alale sisenemisel.

Arutelu salvestuse täispikkuses leiate siit.

Lisateave
 
Täiskogu arutelu koroonaviirus COVID-19 teemal 12. veebruaril
Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2. märtsi riskihinnang koroonaviiruse olukorra kohta Euroopas
Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse veebileht COVID-19
Maailma Terviseorganisatsiooni veebileht COVID-19 teemal
Koroonaviiruse uurimiseks peaks eraldatama rohkem vahendeid - ©JHDT Productions/Adobe Stock
 
Inga HÖGLUND
Pressiteenistus
(+32) 2 28 32 282 (BXL)
inga.hoglund@europarl.europa.eu