skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
19/03/2020

ELi ühtne turg aitab kaitsta kodanike tervist

COVID-19 kriisi lahendamisel on võtmetähtsusega esmatarbekaupade ning elutähtsate meditsiinivahendite pidev tarnimine ühtsel turul.

 

Parlamendi siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni esimees Petra De Sutter (Rohelised / EFA, BE) ja transpordikomisjoni esimees Karima Delli (Rohelised / EFA, FR) tervitasid ELi transpordiministrite tänast kiiret otsust toetada piiriüleste tarneteede vabastamist, eelistades esmatarbekaupade, näiteks toidu, samuti elutähtsate meditsiiniliste ja kaitsevahendite vedu.

Mitmete uute kiireloomuliste meetmete eesmärk on tervise kaitsmine ning kaupade ja oluliste teenuste kättesaadavus ELi siseturul kogu kriisi vältel.

„Piiride täielik sulgemine võib tunduda kõige turvalisem viis oma kodanike kaitsmiseks, kuid me kõik sõltume teistest riikidest pärit kaubast oma varude pidevaks tagamiseks. Oluliste kaupade, näiteks toidu takistamatu transpordi tagamine ning elutähtsate meditsiinivahendite katkematu tarne tagab selle, et praegune kriis ei muutuks katastroofiks. Kui rääkida rahvatervisest, siis on selge, et me kõik sõltume üksteisest,“ sõnas siseturu komitee esimees. "Tarneteede vabastamine, eriti meditsiinivahendite vabaks liikumiseks, on lähipäevadel ja nädalatel ülimalt oluline," rõhutas de Sutter, viidates liikmesriikide pühendumusele meditsiinivarustuse pakkumisele.

Transpordikomisjoni esimees Karima Delli lisas, et kriisi seljatamiseks on liikmesriikide vaheline koordinatsioon ning kaubaveo sujuv piiriületus hädavajalik. „Peame leidma viise, kuidas oma transpordisüsteeme käimas hoida ning lühendada piiridel tekkinud järjekordasid, muuhulgas aja ning raha säästmiseks. Oleme valmis tegutsema kiirelt. Ühtlasi toetame kaubavedajaid ja kogu transpordisektorit, kes töötavad väsimatult selle nimel, et kaubad kriisi ajal liiguksid,“ teatas Delli.

„Lisaks on äärmiselt oluline kiirelt vastu võtta meetmed tühjade lendude lõpetamiseks. Lennuettevõtjatele tuleb garanteerida lennujaamade teenindusajad järgmiseks hooajaks. Ainult nõnda saab lõpetada tühjad lennud ELis,“ lisas ta.

Lisateave

 

Euroopa Parlamendi uurimisteenistus: mida saab EL teha koroonaviiruse kriisi leevendamiseks?

Euroopa Ülemkogu presidendi järeldused pärast videokonverentsi koos Euroopa Ülemkogu liikmetega teemal COVID-19 (17.03.2020)

COVID-19: komisjon esitas suunised tervisekaitsemeetmete ning kaupade ja esmatähtsate teenuste kättesaadavuse tagamiseks võetavate piirimeetmete kohta (16.03.2020)

Transpordikomitee lubab peatada COVID-19 viiruspuhangu põhjustatud tühjad lennud

Piiriüleste tarneteede vabastamine on kriisi seljatamiseks esmatähtis. ©Tina7si/Adobe Stock

 

Isabel Teixeira NADKARNI

Press Officer

 

(+32) 2 28 32198 (BXL)

 

(+33) 3 881 76758 (STR)

 

(+32) 498 98 33 36

 

isabel.nadkarni@europarl.europa.eu

 

EP_SingleMarket

 

Inga HÖGLUND

 

(+32) 2 28 32 282 (BXL)

 

inga.hoglund@europarl.europa.eu

 

EP_Transport