skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
16/03/2020

Euroopa Parlamendi president Sassoli: vajame tugevamat üleeuroopalist koostööd

Euroopa Parlamendi president David Sassoli avaldus pärast pühapäevast Euroopa Komisjoni vastust COVID-19 põhjustatud kriisi lahendamiseks:

„Pärast pühapäevast Euroopa Komisjoni presidendi pöördumist peavad liikmesriikide valitsused lõpetama piirangud meditsiiniseadmete tarnimisele ELis. Lisaks peavad lõppema ühepoolsed meetmed vaba liikumise takistamiseks.


Võitlus COVID-19 pandeemiaga on üleeuroopaline ja selleks on vajalik tihe koostöö valitsuste ja Euroopa Liidu institutsioonide vahel.


COVID-19 kiire levik näitab, et vajame koostööd ja ühtekuuluvustunnet enam kui kunagi varem. See viirus ei tunne riigipiire ja kõik katsed sellega üksinda toime tulla ebaõnnestuvad.


Pingutame ühiselt inimeste tervise kaitsmise ja abivajajate aitamise nimel. Peame tagama meditsiinitarvikute piisava tootmise ja tarnimise, nii et need oleks ELis saadaval kõikjal, kus vaja.


Äärmiselt oluline on tagada meie siseturu jätkuv toimimine ja selle eeskirjade järgimine. Peame kindlustama, et kaupade tarne toimiks ja tooted jõuaksid sinna, kus neid vajatakse.


Ühismeelsus, vastastikune usaldus ja siiras koostöö peaksid suunama meie tegevust võitluses selle pandeemiaga.


Kontrollide tugevdamine ELi välispiiridel, vastavalt meie eeskirjadele ja rahvusvahelistele kohustustele, aitab tagada Schengeni süsteemi toimimise. Kuid ELi sisepiiri kontrolli taaskehtestamine toob kahtlemata rohkem kahju kui kasu, eriti kui see ei põhine tervishoiuasutuste nõuannetel ega kinnitatud andmetel. Kaupade vaba liikumise takistamine põhjustab suuri majanduskulusid kogu ELile ja hoiab ära kauba saabumise sinna, kuhu vaja. Peame tagama Schengeni ala nõuetekohase toimimise.


Peame koos panustama vastastikusese usaldusse, koostöösse ja ühtekuuluvusse. Nende põhimõtete järgimine on olulisem kui kunagi varem.”