skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
20/03/2020

Euroopa Parlament korraldab 26. märtsil erakorralise täiskogu istungi

Euroopa Parlamendi president ja fraktsioonide juhid otsustasid korraldada järgmisel neljapäeval, 26. märtsil Brüsselis erakorralise täiskogu istungi

Euroopa Parlamendi president ja fraktsioonide juhid otsustasid korraldada järgmisel neljapäeval, 26. märtsil Brüsselis erakorralise täiskogu istungi

Parlamendi esimeeste konverents kiitis parlamendi presidendi David Sassoli erakorralise täiskogu ettepaneku heaks kirjaliku menetluse teel. Täiendav täiskogu annab võimaluse kiirelt arutada ja hääletada Euroopa Komisjoni ettepankuid COVID-19 pandeemia tagajärgedega võitlemiseks ELi liikmesriikides.

Parlamendi president Sassoli sõnas: "Euroopa Parlament täidab oma kohust. Parlament peab jääma avatuks, sest demokraatiat ei saa selle viirusega peatada. Oleme ainus otse kodanike poolt valitud Euroopa institutsioon ja tahame oma kodanikke esindada ja kaitsta.

 

Täiskogu kavas on kolm esimest seadusandlikku ettepanekut kriisi leevendamiseks:

Koroonaviirusele reageerimise investeeringute algatus, mis tagaks liikmesriikidele 37 miljardit eurot kriisi tagajärgedega tegelemiseks (ühtekuuluvuspoliitika struktuurifondide kasutamata jäänud eelmaksetest);

Seadusandlik ettepanek laiendada ELi Solidaarsusfondi kohaldamisala, lisades sellesse rahvatervise hädaolukorrad;

Seadusandlik ettepanek ajutiselt peatada stardi- ja maandumisaegade reegel, mistõttu lennukid lendavad ka tühjalt, et mitte kaotada määratud aegu järgmisel aastal.

Euroopa Parlament peab äärmiselt oluliseks, et need kolm ettepanekut võetaks kiirelt vastu, kuna arutelu all olevad meetmed tagavad kriisiolukorras otsese toetuse Euroopa Liidu kodanikele ja liikmesriikidele.

Euroopa Parlamendi juhatus võtab järgmise nädala täiskogul erandkorras kasutusele kaughääletussüsteemi.

 

1.-2. aprilli täiskogu jääb ära. Selle asemel toimub erakorraline täiskogu 26. märtsil.

Lisateave

 

Preisdent Sassoli sõnavõtt 1. märtsil

Kokkuvõte Ülemkogu kotumisest 17. märtsil

Koroonaviirusele reageerimise rühm

Euroopa Parlamendi uuringuteenistus: mida saab EL teha koroonaviirusest põjustatud kriisi leevendamiseks (16.03.2020)

Erakorraline täiskogu istung toimub 26. märtsil Brüsselis

 

Jaume DUCH GUILLOT

EP Spokesperson and Director General for Communication

 

(+32) 2 28 43000 (BXL)

 

(+33) 3 881 74705 (STR)

 

(+32) 496 59 94 76

 

jaume.duch@europarl.europa.eu

 

Delphine COLARD

Acting Head of Spokesperson’s Unit and Deputy spokesperson

 

(+32) 2 28 43383 (BXL)

 

(+33) 3 881 64123 (STR)

 

(+32) 498 98 44 85

 

delphine.colard@europarl.europa.eu