skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
19/03/2020

Sassoli: Euroopa näitab üles tõelist ühtekuuluvust

President David Sassoli avaldus Euroopa Parlamendi erakorraliste meetmete osas COVID-19 kriisiga toimetulekuks.

 

Pärast videokonverentsi parlamendi fraktsioonide juhtidega otsustas Euroopa Parlamendi president David Sassoli teha ettepaneku 26. märtsil toimuva erakorralise täiskogu istungi korraldamiseks, et kiita heaks mitmed meetmed COVID-19 põhjustatud kriisiga toimetulekuks.

Tuleva nädala täiskogu on ühtlasi Euroopa Parlamendi esimene täiskogu istung, kus kasutatakse kaughääletussüsteemi.

"Avaldan kaastunnet kõigile kannatanutele ja kõigile, kes on kaotanud mõne lähedase. Tahan rõhutada oma imetlust ja avaldada toetust kõigile neile, kes võitlevad selle pandeemiaga.

Euroopa tegutseb. Olles silmitsi selle traagilise olukorraga, on meie kohuseks kaitsta elusid, elatist ja stabiilsust ning Euroopa Liit töötab selle nimel.

Mõistagi seisame vastakuti rahvusliku isekusega, kuid nüüdseks on selge, kuidas selle hädaolukorraga toime tuleme.

Euroopa Keskpanga eile hilisõhtul tehtud otsus vabastada 750 miljardit eurot lisandub parlamendi üleskutsele panustada ühiselt ja toetab Euroopa Komisjoni ning liikmesriikide väljakuulutatud meetmeid ja võimalikke täiendavaid algatusi, muuhulgas algatust võtta kasutusele 500 miljardit eurot Euroopa stabiilsusmehhanismist (nn päästefond).

Siinkohal on juttu abinõudest ligi kahe triljoni euro ulatuses. See on Euroopa ühtekuuluvuse jõu ja suuruse ennenägematu kinnitus. See on tugevam isegi Marshalli plaanist, mis aitas meil taastuda II maailmasõjast.

See raha aitab meil Covid-19 mõju piirata ning toetada teadusuuringuid tõhusa vaktsiini leidmiseks. See pakub tuge meie majandusele ja sotsiaalsele kindlusele. See kaitseb töökohti, ettevõtteid ja tagab, et peresid ei jäeta praeguses keerulises olukorras üksi.

Vajalikke vahendeid eraldatakse seekaudu ka meie meditsiiniasutustele. Meie arstid ja meditsiinitöötajad on tähelepanuväärse teotahte ja oma suuremeelsusega jätkuvalt pühendunud inimeste elude päästmisele. Euroopa Liit ei saa endale lubada kellegi üksi jätmist. Keegi teist pole üksi.

Ka Euroopa Parlament täidab oma kohust. Otsustasin, et parlament jääb avatuks, sest demokraatiat ei saa selle viirusega peatada. Me oleme ainus otse kodanike poolt valitud Euroopa institutsioon ja tahame oma kodanikke esindada ja kaitsta.

Seetõttu otsustasin neljapäeval, 26. märtsil kutsuda kokku erakorralise täiskogu, et kiita heaks Euroopa Komisjoni esitatud erakorralised meetmed. See on esimene täiskogu, mis kasutab kaughääletussüsteemi.

Antud kriisiolukorras peame kasutama kõiki olemasolevaid vahendeid sellega toimetulekuks.

On keeruline aeg. Tahame olla toeks peredele, kes on kaotanud lähedased; haigetele ja Euroopa kaasmaalastele, kes kogevad hetkel suurt hirmu. Peame kasutama kogu oma energiat ning rõhutama, et kõik võtavad oma tegude eest vastutuse.

Euroopa püsib edukas vaid juhul, kui tegutseme koos, julgelt ning toetavalt.”

President Sassoli videosõnum on vaadatav siin.

 
 

Euroopa Parlamendi president David Sassoli videoavaldus pärast Euroopa Keskpanga otsust

 

Roberto CUILLO

Spokesperson of the President

 

(+32) 2 28 32494 (BXL)

 

(+33) 3 881 72340 (STR)

 

(+32) 470 89 25 92

 

roberto.cuillo@europarl.europa.eu

 

Jaume DUCH GUILLOT

EP Spokesperson and Director General for Communication

 

(+32) 2 28 43000 (BXL)

 

(+33) 3 881 74705 (STR)

 

(+32) 496 59 94 76

 

jaume.duch@europarl.europa.eu