skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
26/03/2020

EP täiskogu uudiskiri — Brüssel, 26. märts 2020

Päevakorras: COVID-19: parlament arutab võimalusi, kuidas võitlust viiruse vastu tugevdada, toetus ettepanekule tühjade lendude peatamiseks, koroonaviirusele reageerimise investeeringute algatus.

Kuidas toimub täiskogu töö COVID-19 pandeemia ajal?

Euroopa Parlament kasutab erakorralist kaughääletusprotseduuri, et võtta vastu kiireloomulised ELi meetmed pandeemiaga võitlemiseks.

 

COVID-19: parlament arutab võimalusi, kuidas võitlust viiruse vastu tugevdada

Täiskogu erakorralise arutelu keskmes on Euroopa Liidu reageering COVID-19 puhangule ning Euroopa-ülene koostöö.

 

Parlament kavatseb toetada ettepanekut tühjade lendude peatamiseks

Tühjade lendude vältimiseks arutab ja hääletab Euroopa Parlament lennujaamade teenindusaegu käsitlevate ELi eeskirjade ajutise peatamise üle.

 

Koroonaviirusele reageerimise investeeringute algatus saab parlamendi heakskiidu

Euroopa Parlamendi saadikud kavatsevad anda oma nõusoleku 37 miljardi euro ELi rahastuse suunamiseks COVID-19 pandeemias enim kannatanud kodanike, piirkondade ja riikide toetuseks.

 

Hääletus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutamiseks rahvatervisega seotud hädaolukordades

Parlament kiidab eeldatavasti heaks ELi solidaarsusfondi laiendamise rahvatervisega seotud hädaolukordadele, mis tagaks liikmesriikidele kuni 800 miljoni euro suuruses lisarahastust.

 

Lisateave

 

Päevakord

Täiskogu otseülekanne

Pressikonverentsid ja muud üritused

Euroopa Parlamendi audiovisuaalmaterjalide veebileht

EP Newshub

 

Inga HÖGLUND

Pressiteenistus

 

(+32) 2 28 32 282 (BXL)

 

inga.hoglund@europarl.europa.eu