skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
20/03/2020

COVID-19: Euroopa Parlament pooldab teaduse senisest suuremat rahastamist

Euroopa Komisjon esitas pandeemiaga võitlemise ühe abinõuna lisarahastuse paketi teadusuuringute toetuseks

Euroopa Komisjon esitas pandeemiaga võitlemise ühe abinõuna lisarahastuse paketi teadusuuringute toetuseks
Euroopa Parlamendi teadusuuringute komisjon tervitab ettepanekut ning erakorralisi meetmeid
Teadusuuringutesse peab senisest enam investeerima, et olla valmis järgmiseks kriisiks
Kriisireageerimise meetmed tuleks ühendada pikaajalise ELi teadusprogrammide rahastamisega.

Teadusuuringute raportöör Christian Ehler (PPE, DE) olukorrast:

"Toetame Euroopa Komisjoni volinik Mariya Gabrieli esitatud ettepanekut koondada 140 miljoni euro ulatuses teadusrahastust COVID-19 vastu võitlemiseks. Komisjon kutsus ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamisprogrammi Horisont 2020 raames teadlasi üles oma projektidega osalema. Ühtlasi kaasatakse läbi lisaprojekti Innovatiivsete Ravimite Algatus.

Peame juba nüüd hakkama mõtlema tulevikule, et olla paremini ettevalmistunud. Teadus- ja arendustegevus mängib äärmiselt olulist roll globaalsete väljakutsetega toimetulemisel. See on veel üheks põhjuseks, miks peaksime toetama 120 miljardit euro ulatuses pikaajalist teadus- ja innovatsiooniprogrammi “Euroopa horisont”.

COVID-19 põhjustatud tervisekriis ühendab meid. Meie prioriteediks on viiruse leviku peatamine. Ravi ja vaktsiini leidmiseks käivad kiireloomulised uuringud ja arendustegevus. Viiruse erakordselt kiire levik näitab, et riikidevaheline ühine ning kooskõlastatud tegevus on ainus viis kriisiga toimetulekuks.

Antud kriis on proovikiviks ka koostööle hädaolukordades, jäädes samas kindlaks pikaajalistes ühistes eesmärkides. Kohe kui kriis on möödunud, peame valmistuma järgmiseks sarnaseks sündmuseks. Taoline ettevalmistus nõuab rohkem investeeringuid teadusuuringutesse. Samuti tuleb tagada, et suured teadusprogrammid nagu “Euroopa Horisont” jätkuks ka olukordades, kus liikmesriigid ei suuda mõnda aega kriisimeetmetes kokku leppida.”

COVID-19: ELi ning erasektori toetused Innovatiivsete Ravimite Algatuse uuringuteks

Tänu suurenenud rahastusele kuulutas Innovatiivsete Ravimite Algatus täna välja kiire konkursikutse teadusuuringute ettepanekuteks ravi ja diagnostika väljatöötamiseks vastusena COVID-19 haiguspuhangule. Algatus on avaliku ja erasektori partnerlussuhe Euroopa Komisjoni ja farmaatsiatööstuse vahel. ELi teadus- ja innovatsiooniprogramm Horisont 2020 rahastab projekti 45 miljoni euro ulatuses.

Üleskutse teadusuuringuteks on osa ELi koordineeritud meetmetest COVID-19 kriisiga toimetulekuks. Lisateavet projekti kohta leiate siit ning ülevaate kõigist ELi teadusuuringutest COVID-19 vastu võitlemisel siit.

Lisateave
 
Euroopa Parlamendi uuringuteenistus: mida saab EL teha koroonaviirusest põhjustatud kriisi leevendamiseks
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetika raportööri reaktsioon viimasele ELi pikaajalise eelarve ettepanekule (19.02.2020)
Teadur ©Vectorfusionart/AdobeStock
 
Baptiste CHATAIN
Press Officer
(+32) 2 28 40992 (BXL)
(+33) 3 881 74151 (STR)
(+32) 498 98 13 37
baptiste.chatain@europarl.europa.eu
indu-press@europarl.europa.eu
EP_Industry