skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
23/03/2020

COVID-19: Euroopa Liit kavatseb soetada 50 miljoni euro väärtuses meditsiinitehnikat

Euroopa Parlament teeb liikmesriikidega koostööd, et tagada hingamisaparaatide, maskide ja muu meditsiinivarustuse kokkuost Euroopa haiglatele.

EL kavatseb kokku osta elude päästmiseks vajalikku meditsiinitehnikat
Hanked testide, maskide ja hingasmisaparaatide soetamiseks esitavad liikmesriigid ühiselt
Praeguseks on rescEU programmi abil kodumaale tagasi aidatud üle 1800 ELi kodaniku
Euroopa Parlament teeb liikmesriikidega koostööd, et tagada hingamisaparaatide, maskide ja muu meditsiinivarustuse kokkuost Euroopa haiglatele.

Eelmisel nädalal esitas Euroopa Komisjon meditsiiniseadmete kokkuostu kava (rescEU Euroopa hädaolukordadele reageerimise programmi kaudu), et COVID-19 vastu võitlemiseks vajalik varastus jõuaks kiirelt liikmesriikidesse, kus seda napib. Erinevat meditsiinivarustust on vaja nii nakatunud patsientide raviks, tervishoiutöötajate kaitsmiseks kui ka viiruse leviku aeglustamiseks.

Parlament teeb tihedalt koostööd liikmesriikidega, et kiiresti heaks kiita 40 miljoni euro väärtuses meditsiinivahendite kokkuost Euroopa haiglate intensiivravi osakondadele. Euroopa Komisjon saab omalt poolt eraldada 10 miljonit eurot meditsiinitehnika ostuks. Muuhulgas kavatsetakse soetada hingamisaparaate ja kaitsevahendeid (nagu näiteks korduskasutatavad näomaskid).

Samaaegselt ühendavad liikmesriigid ühishanke lepingu alusel jõud, et osta kaitsevahendeid, hingamisaparaate ja koroonaviiruse testimiseks vajalikku varustust. Ühishange tagab liikmesriikidele maailmaturul tugevama positsiooni.

Parlamendi keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni esimehe Pascal Canfini (Renew, Prantsusmaa) kommentaar:

„Eelmisel nädalal tegi Euroopa võitluses COVID-19 vastu mitu otsustavat sammu, sealhulgas ELi majanduse toetamiseks. Me pole seda piisavalt rõhutanud: Euroopa teeb inimelude päästmiseks kõik endast oleneva. ELi kodanikukaitse mehhanism rescEU on võidelnud ulatuslike metsatulekahjudega ning eelnevalt aidanud päästa ELi kodanikke maavärinate, orkaanide ja üleujutuse järel,” sõnas Canfin.

“Nüüd kasutame ELi rahastust rescEU programmi kaudu esmakordselt liikmesriikide jõupingutuste toetamiseks võitluses viiruse vastu. Tahame kindlustada, et meil on piisavalt hädavajalikku meditsiini- ja kaitsevarustust. See on ELi ühismeelsuse parimaks näiteks,” lisas Canfin. "Praegune kriis näitab selgelt ka seda, nagu on rõhutanud ka parlament, et rescEU kodanikukaitse mehhanismi peab toetama ka järgmisest ELi pikaajalisest eelarvest pärast 2020. aastat."

Taustainfo


RescEU on osa ELi kodanikukaitse mehhanismist, mis tugevdab liikmesriikide vahelist koostööd kodanikukaitse valdkonnas. 2019. aastal loodud RescEU programmi kaudu saab EL otseselt aidata loodusõnnetuse või katastroofi all kannatavaid liikmesriike, kui riiklikud võimalused on ammendatud.

Tänu ELi kodanikukaitse mehhanismile on pärast COVID-19 puhkemist kodumaale tagasi pääsenud enam kui 1800 kodanikku.

Liikmesriikide kohta leiab lisateavet siit.

Lisateave
 
Euroopa Liidu vastus koroonaviirusele
Euroopa Parlamendi uuringuteenistus: mida saab EL teha koroonaviirusest põjustatud kriisi leevendamiseks (16.03.2020)
Euroopa Komisjoni pressiteade: “COVID-19: Euroopa Komisjon loob esimese rescEU meditsiinivahendite varu” (19.03.2020)
Euroopa Parlamendi pressiteade: „EL kodanikukaitse mehhanismi tuleb inimelude päästmiseks piisavalt rahastada“ (05.03.2020)
EL kavatseb soetada elude päästmiseks vajalikku meditsiinitehnikat, sealhulgas näomaske. ©InkheartX/Adobe Stock
 
Thomas HAAHR
Press Officer
(+32) 2 28 42976 (BXL)
(+33) 3 881 72033 (STR)
(+32) 470 88 09 87
thomas.haahr@europarl.europa.eu