skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
27/03/2020

COVID-19: parlament kiitis rekordkiirusel heaks olulised ELi abinõud

Euroopa Parlament võttis erakorralisel täiskogu istungjärgul suure häälteenamusega vastu kolm olulist abinõud võitlemaks COVID-19 pandeemia põhjustatud kriisiga.

Heakskiidu saanud kiireloomulised meetmed on mõeldud inimeste ja ettevõtete otseseks aitamiseks kriisiolukorras. Tähelepanuväärne on ka otsustuskiirus, kuna hääletus toimus vähem kui kaks nädalat peale seaduseelnõude esitamist.

Heakskiidetud ettepanekud:


Koroonaviirusele reageerimise investeeringute algatus: eesmärgiks on võimalikult kiirelt suunata 37 miljardit eurot olemasolevatest ELi vahenditest COVID-19 pandeemias enim kannatanud kodanike, piirkondade ja riikide toetuseks. Raha kasutatakse tervishoiusüsteemide toetuseks, kuid ka VKEde, tööturgude ja muude ELi majanduse haavatavate osade abistamiseks. Ettepanek võeti vastu 683 poolt- ja ühe vastuhäälega. Erapooletuid oli neli.

Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutamine rahvatervisega seotud hädaolukordades: abinõu tagab sel aastal Euroopa riikidele kuni 800 miljoni euro ulatuses lisarahastust. Fondi laiendamine võimaldab hädaolukordades rahastada ka rahvatervisega seotud projekte, sealhulgas arstiabi osutamiseks ning haiguste leviku ennetamiseks, jälgimiseks või kontrollimiseks. Ettepanek võeti vastu 671 poolt- ja kolme vastuhäälega. Erapooletuid oli 14.

Lennujaamade teenindusaegade jaotamise eeskirjade ajutine peatamine: eesmärgiks on vältida tühjalt lendavaid lennukeid. Kehtivate reeglite kohaselt peavad lennuettevõtted kasutama vähemalt 80% oma stardi- ja maandumisaegadest, kui nad soovivad samu aegasid ka järgmisel hooajal kasutada. Teenindusaegade kasutamise kohustus peatatakse COVID-19 pandeemia tõttu kuni 24. oktoobrini 2020. Ettepanek võeti vastu 686 poolthäälega. Vastuhääli polnud ning erapooletuid oli kaks.

Järgmised sammud


Euroopa Liidu Nõukogu peab parlamendi seisukoha ametlikult heaks kiitma. Vastuvõetud meetmed jõustuvad kohe kui need avadatakse Euroopa Liidu Teatajas eeldatavasti järgmise nädala alguses.

Lisateave
 
Vastuvõetud tekstid (26.03.2020)
Täiskogu arutelu videosalvestus (26.03.2020)
Euroopa Parlamendi veebileht COVID-19 teemal
Pressiteade: Transpordikomisjon lubab peatada COVID-19 viiruspuhangu põhjustatud tühjad lennud
Pressiteade: Parlamendi regionaalkomisjoni kommentaar koroonaviirusele reageerimise investeeringute algatuse osas
Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse ülevaade: lennujaamade teenindusaegade reegli ajutine peatamine
Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse ülevaade: koroonaviirusele reageerimise investeeringute algatus
Euroopa Komisjoni koroonaviirusele reageerimise veebileht
Tasuta fotod, videod ja audiomaterjal
COVID-19: Euroopa Parlament kiitis heaks ELi kiireloomulised abinõud kriisiga toimetulekuks
 
Dana POPP
Press Officer
(+32) 2 28 46330 (BXL)
(+33) 3 881 74903 (STR)
(+32) 470 95 17 07
dana.popp@europarl.europa.eu
EP_Regional
 
Inga HÖGLUND
(+32) 2 28 32 282 (BXL)
inga.hoglund@europarl.europa.eu
EP_Transport