skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 

Veebruar 2020

Kodanikud, kodanike rühmad, ühendused ja organisatsioonid võivad ise kandideerida Euroopa Kodaniku auhinnale projektidega, mille nad on ellu viinud, või esitada Euroopa Kodaniku auhinna kandidaadiks mõne teise kodaniku, rühma, ühenduse või organisatsiooni.
Selleks, et kaitsta loomade heaolu, lemmikloomade omanikke ja rahvatervist, nõuavad parlamendiliikmed ELi tegevuskava lemmikloomade ebaseadusliku kaubanduse lõpetamiseks.
Euroopa Parlament.
Päevakorras: Arutelu ELi eelarve üle enne olulist mitmeaastast finantsraamistikku käsitlevat tippkohtumist, parlament arutab ELi ja Vietnami vahelise vabakaubandus- ja investeerimislepingu sõlmimist, ELi ja Ühendkuningriigi tulevased suhted: parlament esitab oma seisukoha eelseisvateks kõnelusteks, kuidas tagada tehisintellekti ohutu ja erapooletu kasutamine, arutelu ELis meeste ja naiste võrdõiguslikkuse saavutamise teemal.