skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 

Aprill 2016

Lapsed on need, kes kannatavad, kui EL riigid ei suuda teha koostööd ja kaitsta laste huve piiriülestes vaidlustes, mis puudutavad näiteks hooldusõigust või adopteerimise otsuseid, leiavad saadikud oma neljapäevases resolutsioonis.
Päevakorras: Migratsioon: EL-Türgi kokkuleppe arutelu, raudteereformipaketi esimese osa lõpphääletus, finantsturud: saadikud soovivad muuta võrdlusindeksid nagu LIBOR usaldusväärsemaks, laste huvide kaitse piiriülestes hooldusvaidlustes.
.
Euroopa Parlament teatab konkursi väljakuulutamisest partnerlusettepanekute ja toetuste kaasfinantseerimiseks eesmärgiga suurendada teadlikkust parlamendi tegevusest.
Neljapäeval toimunud hääletusel kiitsid saadikud heaks uued andmekaitse reeglid, mille eesmärk on anda kodanikele kontroll oma isikuandmete üle ja luua ühtlane andmekaitse tase kogu ELis.
Teisipäeval vastu võetud resolutsioonis leiavad saadikud, et varjupaigataotluste vastuvõtmise keskse süsteemi loomine EL-i tasandil võimaldaks paremini hallata suurenevaid pagulasvooge.
Teisipäeval vastu võetud resolutsioonis leiavad saadikud, et varjupaigataotluste vastuvõtmise keskse süsteemi loomine EL-i tasandil võimaldaks paremini hallata suurenevaid pagulasvooge.
Parimad videod saatnud neli kooligruppi saavad osaleda 2016. aasta sügisel Euroscola noorteprogrammis Strasbourgis.