skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
28/04/2016

Saadikud: laste huvid peavad olema piiriülestes hooldusvaidlustes esmatähtsad

Lapsed on need, kes kannatavad, kui EL riigid ei suuda teha koostööd ja kaitsta laste huve piiriülestes vaidlustes, mis puudutavad näiteks hooldusõigust või adopteerimise otsuseid, leiavad saadikud oma neljapäevases resolutsioonis.

EP liikmed soovivad, et ELis tegutseksid kohtute juures spetsiaalsed kojad või vahenduslülid, mis võimaldaks kiiremini menetleda piiriüleseid kaasuseid.

"Piiriüleste perekonna õigust puudutavate kaasuste lahendamisel on vaja rohkem koostööd," ütles EP petitsioonikomisjoni juht Cecilia Wikström (ALDE, SE). "Meie eesmärk ei ole peale suruda üht kindlat nägemust, kuidas perekonda puudutavaid konflikte lahendada või kuidas kaitsta laste heaolu. Me soovime, et ELi isikuvabadused oleks tagatud perede puhul ka praktikas," lisas ta. EP komisjon koostas mitteseadusandliku resolutsiooni pärast sadade lastega seotud petitsioonide saamist üle Euroopa Liidu.

Piiriülesed lastega seotud kaasused puudutavad laia spektrit: sunniviisilisest ühes riigis kinnihoidmisest kuni laste röövimiseni ühe vanema poolt, aga ka  hooldusõiguse vaidluseid, kui vanemad on erineva kodakondsusega.

EP liikmed kutsuvad ELi riike üles parandama rahvusvahelist koostööd. Euroopa Komisjonilt oodatakse avalikkusele selge teabe andmist lastega seotud õigustest erinevates ELi riikides. Saadikud rõhutavad, et lastel, kes on sattunud sellistesse piiriülestesse vaidlustesse, on õigus säilitada otsene kontakt oma vanematega, va juhul, kui see on neile ilmselgelt ohtlik. Sellest tulenevalt peavad EL riigid tagama vanematele regulaarse laste külastamise õiguse kogu menetluse vältel ja lubama neil külastuste ajal kasutada lastega suhtluses oma emakeelt.

Liikmesriigid ja Euroopa Komisjon peaksid paika panema reeglid, mis tagaks, et ühes riigis tehtud adopteerimisotsuseid tunnustavad ka teised ELi riigid. Samuti leiab parlament, et adopteerimisotsuste puhul, kus puudub konsensus, tuleb lastele jätta parim võimalik moodus oma kultuuritaustaga kontakti säilitamiseks. Lastele tuleb õpetada nende emakeelt ja seda tuleb kasutada nendega suhtluses. Saadikud leiavad, et adopteerimisotsuste tegemisel ei tohiks lahutada ühe pere lapsi.  

menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon

 

Lisainfo

Vastuvõetud tekst (28.04.2016)

Videosalvestis arutelust (27.04.2016)

EPRS taustainfo

 

Jaan Soone

Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu