skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
14/12/2016

EP liikmed toetavad Juhan Partsi Euroopa Kontrollikoja Eesti esindajana

Eesti endine peaminister Juhan Parts saab Euroopa Kontrollikoja liikmeks. Juhan Parts oli Eesti riigikontrolör aastatel 1998 - 2002, peaminister 2003-2005 ning majandus ja kommunikatsiooniminister  2007-2014.

Euroopa Parlamendi liikmed kiitsid tema Euroopa Kontrollikoja liikme kandidatuuri heaks häältega 488 poolt, 133 vastu ja 88 erapooletut. Täiskogu hääletusele eelnes 5. detsembril kuulamine Euroopa Parlamendi eelarvekontrolli komisjonis.

Euroopa Kontrollikojas on 28 liiget, üks igast liikmesriigist. Kontrollikoja liikmete ametiaeg on kuus aastat. Pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist teeb ELi Nõukogu otsuse vastava riigi poolt esitatud kandidaadi sobivuse kohta.

Vastuvõetud tekst (2016/0817(NLE))
Menetlusetapid
AV materjalid