skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
05/01/2016

Hüvasti Luxembourg, tere tulemast Holland!

Holland on uus eesistujariik järgmiseks 6 kuuks.

Nõukogu eesistujariik vahetub ELi liikmesriikide hulgas iga 6 kuu tagant. Nende 6 kuu jooksul juhatab eesistujariik nõukogus igal tasandil toimuvaid koosolekuid ja istungeid, aidates tagada ELi töö järjepidevuse nõukogus. Eesistumist teostavad liikmesriigid teevad tihedat koostööd 3 riigist koosnevates rühmades, mida nimetatakse eesistujariikide kolmikuteks, kuhu nüüdsest kuuluvad Holland, Slovakkia ja Malta.

Eesistujariigi, Hollandi, tööprogramm keskendub neljale olulisele valdkonnale: ränne ja rahvusvaheline julgeolek, usaldusväärne finantspoliitika ja kindel euroala, Euroopa kui innovatsiooni ja töökohtade looja ning tulevikku vaatav kliima- ja energiapoliitika. Eesistujariik soovib, et EL keskenduks sellele, mis on oluline Euroopa kodanike ja ettevõtjate jaoks, ning looks innovatsiooni abil majanduskasvu ja töökohti ning oleks kontaktis kodanikuühiskonnaga. Eesistujariik edendab ELi tasandi meetmeid üksnes siis, kui need on riigi tasandi poliitikameetmetest tõhusamad. Madalmaade eesistumisperiood ELi nõukogus kestab 1. jaanuar – 30. juuni 2016.

#eu2015lu #eu2016nl