skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
05/07/2016

Arutelu Brexiti-teemalise Euroopa Ülemkogu kohta

ELi juhid peavad vastama Ühendkuningriigi otsusele EList lahkuda, kaitstes Euroopa Liidu projekti.

ELi lipp
ELi lipp

ELi juhid peavad vastama Ühendkuningriigi otsusele EList lahkuda, kaitstes Euroopa Liidu projekti, muutes seda läbipaistvamaks ning reageerima enam kodanike muredele. See oli üheks peamiseks saadikute sõnumiks teisipäevahommikusel arutelul Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuski ja Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga eelmisel nädalal aset leidnud Euroopa Ülemkogu järelduste üle.

Videolingi esineja täielikule sõnavõtule leiab esineja nimele vajutades.

Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald TUSK rõhutas sissejuhatuseks, et ELi riigipead käsitlesid mitmeid teemasid, mis ei ole otseses seoses Ühendkuningriigi ja ELi tulevaste suhetega. "Ühendkuningriigi referendum ei vabasta ELi migratsioonikriisist," sõnas ta. Tusk kirjeldas arutelu Brexiti teemal kui "vaoshoitut ja mõõdetut". ELi juhid mõistavad Ühendkuningriigi peaministri David Cameroni otsust lahkumisläbirääkimiste alustamist edasi lükata, ent ootavad uuelt valitsuselt siiski väljaastumismenetluse võimalikult kiiret alustamist ning "mitte mingeid läbirääkimisi" enne seda ei toimu, lisas ta.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude JUNCKER kritiseeris Brexiti liidreid: "Nad pole mitte patrioodid, vaid retro-rahvuslased", lisades, et "patrioot ei hülgaks olukorra raskenedes paati" ning sõnas, et kõnealustel "puudus igasugune ettekujutus, kuidas sellises olukorras edasi liikuda". Ta rõhutas, et Euroopa Liidust peab saama "eurooplaste liit" ning et reforme tuleb kiirendada ning otsused täide viia.

EPP fraktsiooni juht Manfred WEBER (DE) sõnas, et 27 liikmesriiki ei peaks lubama end asetada Brexiti-järgse Londoni poliitilise kaose pantvangi positsiooni. Ta märkis, et Boris Johanson ja Nigel Farage "põgenesid laevalt", kui situatsioon muutus keerukaks ning nimetas sellist käitumist "argpükslikuks". Ta kutsus üles uuele, vastutustundlikule poliitilisele käitumisele ning Euroopa kohta käivate "müütide ümberlükkamisele", kuna EL on rahva huvides, pole ebademokraatlik ning saavutab tulemusi. ELi süüdistamine Brexiti pärast on "arulagedus", lõpetas ta sõnavõtu.

S&D fraktsiooni juht Gianni PITTELLA (IT) tunnustas Euroopa Ülemkogu "väljapressimisele vastu astumise" eest ja selle eest, et Ülemkogu rõhutas asjaolu, et kui riik soovib juurdepääsu ühisturule, peab see aktsepteerima ka vaba liikumist. Siiski kritiseeris ta ELi riigi-ja valitsusjuhte Euroopa integratsiooniprotsessi taasalustamise ambitsiooni puudumise eest. "Viivitus ei ole mitte tunnistus ELi suutmatusest, vaid valitsustevahelise lähenemise läbikukkumisest: me toetame president Junckeri püüdlusi kaitsta ühenduse meetodit!"

ECR fraktsiooni juht Syed KAMALL (UK) teatas, et referendumi tulemus oli ELi "äratus". Ta hoiatas sama liini jätkamise ning Ühendkuningriigile liigse surve avaldamise eest. ELi juhid peaksid käesolevat olukorda ära kasutama selleks, et taas oma rahvale läheneda, ELi läbipaistvamaks muuta ning keskenduda kodanike õigustatud muredele nagu majanduskasvu edendamine ja töökohtade loomine, sõnas ta kokkuvõtteks.

"Rotid lahkuvad uppuvalt laevalt," teatas ALDE fraktsiooni juht Guy VERHOFSTADT (BE). Ta kutsus Euroopa Ülemkogu üles "lõpetama uneskõndimist katastroofi suunas, milleks oleks riikide lõtv ühendus, mis ei toimi" ning kirjeldas Brexiti tulemust kui "maavärinat". "EL kas muutub või leiab lõpu. Ülemkogu peab tõdema, et kodanikud ei ole mitte Euroopa vastu, vaid SELLE Euroopa vastu," ütles ta, märkides, et uusima Eurobaromeetri küsitluse andmetel pooldavad kodanikud ELi suuremat osavõttu, mitte selle vähenemist.

GUE/NGL juhi Gabriele ZIMMERi (DE) sõnul olid ülemkogu järeldused "šokeerivad": järjekordne "järelemõtlemisaeg", nagu ELi riigi- ja valitsusjuhid ette näevad, kõigutaks kodaniku usaldust veelgi, kuna "midagi konkreetset, mille üle järele mõelda" ei ole välja öeldud. Ta kritiseeris president Junckerit "püüdluse eest takistada liikmesriikide parlamentide hääletust CETA kaubandus- ja majanduslepingu üle" ning kutsus üles looma "kriisiabi" programmi kriisiohvrite heaks.

Greens/EFA fraktsiooni juht Rebecca HARMS (DE) kritiseeris populiste ja rahvuslasi, kes tavakodanikke oma huvides ära kasutavad ning mõjutavad neid hääletama oma huvide vastu. "Põlgan Farage'e, Le Pen'e ja von Storche, kes tavakodanikke üksteise vastu üles ässitavad," ütles ta. Harms lisas, et 27 liikmesriiki peaksid olema avatud nii Ühendkuningriigile kui ka inimestele ja piirkondadele, kes soovivad ELi jääda.

Paul NUTTALL (EFDD, UK) sõnas, et EL ja Ühendkuningriik peaksid läbirääkimisi pidama "täiskasvanulikul moel", et tagada kõigile parim tulemus ning saavutada kasulik kaubanduspartnerlus. Vastasel juhul kannatavad ka Prantsusmaa talunikud ja Saksamaa autotöösturid, osutas ta, viidates Ühendkuningriigi praegusele kaubandusdefitsiidile ELiga.

ENF fraktsiooni juht Marine LE PEN (FR) kutsus samuti üles saavutama mõlemat poolt rahuldavat kaubanduslepet ning süüdistas "euroopluse pooldajaid" rahva tahte mitteaustamises. Rohkema integratsiooni asemel soovivad rahvad suveräänsust ning vaba koostööd, ütles ta, nõudes ELilt "muutumist või kadumist".

Toimunud arutelust kokkuvõtteid tehes süüdistas Euroopa Komisjoni  president Jean-Claude Juncker osa saadikuid selles, et nad kasutasid Brexiti-teemalist arutelu ettekäändena, et teha asjasse mittepuutuvaid avaldusi. Ei teda isiklikult ega ka Euroopa Komisjoni ei saa õigustatult pidada vastutavaks Brexiti hääletustulemuste eest. 40 aastat pole Ühendkuningriigi valitsused ELi ühegi saavutuse eest tunnustanud, nentis ta. "Lõppkokkuvõttes ei saa imeks panna, et rahvas usub seda, mida neile aastakümneid valetatud on - tulemus on nüüd käes." Samuti kinnitas ta oma veendumust, et "EL" ja "rahvusriik" ei ole vastandlikud mõisted. "EL ja rahvused eksisteerivad koos; ei ole Euroopa Liitu ilma rahvusteta või neile vastandudes."

Eesistuja Tusk sõnas, et referendumi tulemus oli ELile poliitilise eliidi poolt omistatud "negatiivse ja sageli teenimatu" kujundi tagajärg. Ta ütles saadikutele, et on liikmesriikide juhte korduvalt üles kutsunud lõpetama ELi süüdistamine ning võtma vastutust omaenda otsuste eest. "Me ei saa viimaste päevade negatiivsete emotsioonide ohvriks langeda, vaid peame olukorda kainelt hindama ning ratsionaalseid otsuseid vastu võtma," lõpetas ta sõnavõtu.

 

Lisainfo

EP Live

EbS+ (05.07.2016)

Ülemkogu järeldused

AV materjalid

 

Jaan Soone
Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu