skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
08/06/2016

Hormonaalset tasakaalu kahjustavad kemikaalid

Kolmapäeval vastu võetud resolutsioonis mõistsid saadikud hukka Euroopa Komisjoni venitamise UNEP/WHO poolt globaalseks ohuks peetavate hormonaalset tasakaalu segavate kemikaalide tuvastamiseks vajalike teaduslike kriteeriumite avaldamisega. 

Teaduslikud uuringud
Teaduslikud uuringud

Resolutsioonis märgitakse, et venitamine kriteeriumite esitamisega, mida oleks tulnud teha juba 2013. aasta lõpuks, rikub ELi õigust.

Saadikud mõistavad häältega 593 poolt, 57 vastu ja 19 erapooletut vastu võetud resolutsioonis hukka nii asjaolu, et Euroopa Komisjon jättis täitmata oma kohustuse esitada vastavad teaduslikud kriteeriumid, kui ka selle, et komisjon ei täitnud  talle kui institutsioonile aluslepingutega pandud kohustusi.

Euroopa Kohus võttis 2015. aasta detsembris vastu otsuse, et  Euroopa Komisjon on rikkunud ELi õigust, kuna pole vastavaid teaduslikke kriteeriume esitanud.

Saadikud märgivad, et teaduslikke kriteeriumeid puudutav ettepanek oli juba valmis 2013. aastal, kuid seda  ei avaldatud. Komisjon otsustas selle asemel läbi viia mõjuhindamise, mis ei olnud Euroopa Kohtu otsuse kohaselt  ELi seadusaktide järgi, vajalik..

Samas võetakse resolutsioonis teadmiseks Euroopa Komisjoni poliitiline lubadus, mille kohaselt esitatakse ettepanek, mis käsitleb teaduslikke kriteeriume endokriinseid häireid põhjustavate omaduste määratlemiseks, enne suve.

Taustainfo

ÜRO Keskkonnaprogrammi / Maailma Terviseorganisatsiooni aruandes nimetati endokriinseid segajaid e. sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid "ülemaailmseks ohuks" ning toodi muu hulgas välja paljude sisesekretsioonisüsteemi häirete sage ja üha suurenev esinemine inimestel ning looduslike liikide populatsioonide puhul. Samuti on esile kerkimas tõendid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajatega kokkupuutest tingitud kahjuliku mõju kohta reproduktiivsusele (viljatus, vähktõbi, väärarengud ). Hulgaliselt on tõendeid selliste kemikaalide mõju kohta ka kilpnäärme talitusele, ajutegevusele, rasvumisele ja ainevahetusele ning insuliini ja glükoosi homöostaasile.

 

Vastuvõetud tekst (2016/2747(RSP)) (08.06.2016)
Videosalvestis arutelust (25.05.2016)
AV materjalid
EPRS taustainfo
Ohud tervisele seoses endokriinsete segajatega
EP resolutsioon (30.01.2013)

 

Jaan Soone
Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu