skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
29/06/2016

Elav arutelu Brexiti ja selle tagajärgede üle

Erakorralist täiskogu istungit avades ütles Euroopa parlamendi president Martin Schulz, et tegemist on esimese korraga, kui istung on kokku kutsutud nii kiiresti.

Lennujaam
Lennujaam

Ta nentis, et samas on ka Ühendkuningriigi kodanike otsus EL-ist välja astuda pretsedenditu. Schulz tervitas soojalt Lord Hilli ja tänas teda töö eest Euroopa Komisjoni volinikuna ning avaldas mõistmist tema otsuse suhtes voliniku kohalt tagasi astuda olles panustanud kampaaniasse ELi jääda soovijate poolel. Järgnes aplaus saadikute ja teiste volinike poolt.

“Meie kõigi huvides on, et edasised suhted ELi ja Ühendkuningriigi vahel on konstruktiivsed ja mõlemale poolele kasulikud. Pikaks venitatud poliitilisest teadmatuse perioodist ei ole kellelegi kasu,” ütles ELi Nõukogu praeguse eesistujariigi kaitseminister Jeanine Hennis-Plasschaert. “Samas peaksime andma Ühendkuningriigile piisavalt aega taastuda ja võtta vastu vajalikud otsused. Nüüd on üheks Euroopa väljakutseks see, kuidas veenda kodanikke, et EL on jätkuvalt parim valik. Asjaolu, et fragmenteeritus pole enam mõeldamatu, peaks meile kõigile sügavat muret tekitama,” lisas ta.

”Peame austama Briti rahva tahet”, ütles Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker, ja lisas, et ”sellega kaasnevad tagajärjed”. Ta palus Ühendkuningriigi valitsusel täpsustada ebakindluse vältimiseks olukorda niipea kui võimalik. ”Kuni ei ole teavitamist, ei ole ka läbirääkimisi,” ütles Juncker, rõhutades, et salajasi või mitteametlikke läbirääkimisi ei tule. UKIPi juhile Nigel Farage’ile ütles ta:  ”Te võitlesite väljaastumise eest, britid hääletasid väljaastumise poolt, nii et mis te siin teete?”

”Me ei jäta teid üksi,” lubas EPP fraktsiooni juht Manfred Weber (DE) Briti noortele, ”kellest 73% hääletas ELi jäämise poolt”. Populistid võitsid referendumil, ütles Weber,  nimetades Nigel Farage’i ”valetajaks”, viidates võimalikele vääratele kampaanialubadustele. ”Ootame nüüd teavitust artikli 50 alusel ja kiireid ning õiglaseid väljaastumisläbirääkimisi,” rõhutas ta, lisades, et ”lepituse ajad on läbi” ja kutsudes poliitikuid üles võtma vastutus ja lõpetama ”Brüsseli süüdistamine”.

”Euroopa Liit ei saa muutuda Briti konservatiivide sisepoliitika pantvangiks. Briti võimud peavad niipea kui võimalik teavitama Ühendkuningriigi soovist EL-ist välja astuda, ütles S&D fraktsiooni juht Gianni Pittella (IT). „Täna ütlen selgelt, et meie fraktsioon on vastu fiskaalkokkuleppe sätestamisele ELi õiguses. Eelarve paindlikkus on hea, aga peame tegema enamat, et edendada avaliku sektori ja erainvesteeringuid. Kas Euroopa annab vastuse nendele küsimustele või ta lükatakse varem või hiljem kõrvale,“ ütles Pittella.

“Nüüd kui Briti rahvas on öelnud oma sõna, on aeg vaadata tulevikku ja lõpetada mineviku peale mõtlemine,” ütles ECR fraktsiooni juht Syed Kamall (UK). “ELi aluslepingutes on kõik selgelt kirjas ja neid tuleb austada, lisas ta, kutsudes üles panema paika  väljaastumisläbirääkimiste selge ajakava. Ühendkuningriik ja EL peavad jääma lähedasteks partneriteks ja brittidest peavad saama head naabrid, mitte  tõrksad üürilised.

”On raske aktsepteerida otsust, millega sa pole ühel meelel,  aga Ühendkuningriigi otsust tuleb austada,” ütles ALDE fraktsiooni juht Guy Verhofstadt (BE). ”See, kuidas lahkuda soovijate kampaania võitis natsipropagandat meenutavate plakatite ja valede abil, lõi hirmu ja negativismi täis õhkkonna. Ainult artikli 50 kohene käivitamine saab sellele lõpu teha – 27 liikmesriiki ei peaks ootama, kuni segaduses konservatiivid oma probleemid lahendavad,” lisas ta.

GUE/NGL juht Gabriele Zimmer (DE) ütles ,et tema fraktsioon ei saa nõustuda esitatud resolutsiooni ettepanekuga, sest selles puudub enesekriitika. ”Finantskriis, Kreeka, Itaalia ja teiste riikide ”brutaalne kohtlemine” on jätnud ELi kodanikele halva mälestuse. Need  kes hääletasid Suurbritannias EList väljaastumise poolt, olidki just  inimesed, kes kartsid oma töökohtade, tervishoiu ja pensionide pärast. EL ei ole näidanud, et suudab kaitsta kodanikke globaliseerumise eest,” ütles ta.

“Täna on võimalik välja tulla  uue projektiga, kuid  ärge olge üllatunud, kui sellesse suhtutakse kahtlustavalt,” ütles Philippe Lamberts (BE) Greens/EFA fraktsiooni nimel. Peame tagasi pöörduma Euroopa projekti juurte juurde, et tagada rahu ja säästlik jõukus. Kas on võimalik tagada inimlik väärikus ELi sees ja väljaspool ELi? Meie vastus on jah!”, lisas ta.

Pärast EP presidendi poolset üleskutset säilitada istungisaalis vaikus, sai sõna EFDD juht Nigel Farage (UK), kes märkis, et kõik, kes naersid tema üle 17 aastat tagasi, kui ta saabus parlamenti teatades, et alustab EL-ist väljaastumise kampaaniat, ei naera enam sugugi. ”Teie kui poliitiline projekt olete enesepettuse faasis,” ütles Farage, ennustades, et Ühendkuningriik ei ole viimane EL-ist lahkuv riik. Ta hoiatas, et kui EL lükkab tagasi mõistliku kaubanduskokkuleppe, siis tagajärjed on palju hullemad 27 ELi riigi  kui Ühendkuningriigi jaoks. Ilma igasuguse lepinguta on Ühendkuningriik ikkagi paremas olukorras kui  praegu,” lisas ta.

ENF fraktsiooni juht Marine Le Pen (FR) nimetas Ühendkuningriigi referendumi tulemust ”kõige olulisemaks sündmuseks Berliini müüri langemisest alates ja Briti kodanike armastuseavalduseks oma riigi suhtes. See näitab, et ELi projekt ei ole pöördumatu.  Otsuse rakendamisega venitamine ei oleks demokraatlik, “hoiatas ta.

Fraktsioonilise kuuluvuseta saadik Diane Dodds (UK) ütles, et Ühendkuningriigi rahva otsust ei saa muuta. Ta süüdistas ELi juhte Briti rahva pettumuste aastatepikkuses eiramises. “Aga täna te kuulate,” lisas ta. Samas ütles ta, et ”Suurbritannia ei ole Euroopale selga keeranud.”

Vastates saadikutele ütles Jeanine Hennis-Plasschaert: “Praegusel hetkel pole vastus see, et vaja on rohkem või vähem Euroopas, vaid vaja on paremat Euroopat. Selge on see, et peame tegutsema. Euroopa Liit toimib vaid siis, kui sel on  oma kodanike toetus..Seda ei saa võtta iseenesestmõistetavana. Väljakutsed, millega seisame silmitsi, ei kao kuhugi  ja mitte ükski riik siin planeedil ei suuda neile üksi vastu seista.”

Jean-Claude Juncker rõhutas, et Euroopa Komisjon ei ole süüdi referendumi tulemuses. Ta viitas asjaolule, et Ühendkuningriik ei hääletanud kasinuspoliitika ega ELi välispiiride kaitse küsimustes, sest ei kuulu ei euro-  ega Schengeni alasse. Ka tema süüdistas Nigel Farage’i valetamises.”Sa fabritseerisid reaalsust,” ütles ta.

Diane Dodds rõhutas, et toimuv arutelu ainult ”tugevdab Briti inimeste stereotüüpe Euroopa kohta.” ”Ähvardamine ja kiusamine ei toimi,” ütles ta, kutsudes Ühendkuningriiki ja ELi edaspidi üles ehitama suhet, mis aitab  kaasa majanduse arengule ja rahu säilimisele ”üha ohtlikumas maailmas”.

Marcel De Graaff (ENF, NL) ütles, et 23. juuni oli fantastiline vabanemise päev Ühendkuningriigi rahvale  ja Euroopa projekti lõpu algus. Ta palus Junckeril ja tervel Euroopa Komisjonil tagasi astuda. ”Euroopa Liidu laiali lammutamise protsess peab algama niipea kui võimalik ja majanduslikule ning poliitilisele integratsioonile tuleb teha lõpp,” lisas ta.

Nigel Farage ütles, et  Ühendkuningriigi jaoks näeb tulevik pärast referendumit välja üsna hea. Hetkel on tegemist vaid poliitilise murranguga, mille osaks on peaministri ja Euroopa Komisjoni voliniku tagasiastumine. Kui referendum toob kaasa osa poliitilise klassi kõrvale pühkimise, siis ”las olla see  nii”, ütles Farage, lisades, et ootab juba ”iseseisvuspäeva” tähistamist  järgmise aasta 23. juunil.

Alyn Smith (Greens/UK): „Me oleme uhked, et oleme šotlased, ja ma olen uhke , et olen eurooplane. Soovin, et mu riik oleks rahvusvaheliselt ja ökoloogiliselt mõtlev, koostööaldis, ja õiglane – see tähendab euroopalik. Šotimaa, nii nagu ka Põhja-Iirimaa ja Londonis elav rahvas  nagu ka  paljud inimesed Wales’is ja Inglismaal, hääletasid ELi jäämise poolt. Nõuan, et seda austataks. Meil on vaja säilitada külma närvi ja sooja südant. Aga palun pidage meeles: Šotimaa ei vedanud teid alt. Palun, anun teid, kallid kolleegid, ärge vedage Šotimaad alt.“

Martina Anderson (GUE/NGL, UK) ütles: “Meie Iirimaa põhjaosas ei ole seotud Ühendkuningriigi hääletustulemusega. Meie austame ja seisame Põhja-Iiri rahva eest, kes hääletas nii nagu Šotimaa, ELi jäämise poolt. Kõige viimane asi mida Põhja-Iirimaa rahvas vajab, on uus piir 27 liikmesriigiga!”

Guy Verhofstadt kutsus saadikuid üles saatma tugeva sõnumi Euroopa Ülemkogule ja hääletama suure enamusega ettevalmistatud resolutsiooni poolt. Pöördudes Nigel Farage pooleütles Verhofstadt: “Lõpuks saame lahti suurimast raiskamisest ELi eelarves, mida oleme pidanud tegema 17 aastat, sinu palga maksmisest”.

Ryzsard Antoni Legutko (ECR, PL) ütles, et ”see on kõige halvem asi, mis on juhtunud Euroopa integratsiooni ajaloos.” ”Peame mõtlema, kuidas seda heastada, seda nii Euroopa Komisjonis kui Euroopa Parlamendis. Pilt ei ole roosiline“, ütles ta, arutledes selle üle, kas ELi juhid on võimelised vigadest õppima.

Gianni Pittella ütles Nigel Farage’ile:  “Pean ütlema ühte asja: sa ei ole teinud parimat oma riigi jaoks ja ajalugu näitab seda. Praegu ei ole aeg poleemika jaoks, see on ajalooline sündmus ja meil on vaja selgust. Kas me saime selgust Brexiti poolelt? Peate tegema oma järeldused ja teavitama oma otsusest. Meil on selged mõtted sellest, mis tuleb teha lühemas ja pikemas perspektiivis, et Euroopat päästa, lisas ta.

Manfred Weber ütles  lõpetuseks, et arutelu jooksul sai selgeks kaks asja: meie ees seisev väljakutse  ja see, et Euroopa Parlament toetab Euroopa projekti. Ta kutsus Ülemkogu homsel kohtumisel mitte takerduma sisetülidesse, vaid saatma selge signaali.

Lisainfo

Vastuvõetud tekst (2016/2800(RSP) (28.06.2016)
EP Live
EbS+
Storify (ülevaade arutelust)
Videosalvestised sõnavõttudest

 

Jaan Soone
Pressiteenistus

(+32) 2 28 32282 (BXL)
(+32) 3 881 73473 (STR)
(+32) 498 98 33 29
press-ET@europarl.europa.eu